digi.no inntar Norden

Internettavisen digi.no feirer sitt fireårsjubileum med å lansere en søsterpublikasjon i Finland; digitoday.fi. Samtidig endrer digi.no navn til digitoday.no.

Internettavisen digi.no feirer sitt fireårsjubileum med å lansere en søsterpublikasjon i Finland; digitoday.fi. Samtidig endrer digi.no navn til digitoday.no.

digitoday Finland Oy ledes av publisher Jukka Viitasaari, en veteran i finsk datapresse, blant annet med fartstid fra WOW - en finsk nettavis i B2B-segmentet.

Nå har han ambisjoner om å gjøre digitoday.fi til Finlands ledende nyhetskilde for "Den Nye Økonomien".

- Vi har bygget opp et svært sterkt team, og vi ser fram mot å levere kvalitetsnyheter for vårt finske publikum. Vår hovedfokus blir konvergensnyheter etter samme mal som vår norske søsterpublikasjon digi.no har hatt stor suksess med, sier Viitasaari.

digitoday Finland OY er eid av den nordiske digitoday-gruppen (tidligere Internett Kanal 1 AS, forkortet IK1), som ble etablert i Oslo i februar 1996. I august samme år lanserte IK1 nisje-nettjenesten digi.no, som i dag er en av svært få rene nettaviser i verden som går med overskudd.

Samtidig med lanseringen av digitoday.fi skifter digi.no navn til digitoday.no. Den norske nettavisen har vokst jevnt og trutt i løpet av sine fire første leveår. I første halvår av 2000 omsatte digitoday.no for ti millioner kroner og fikk et overskudd før skatt på 2,8 millioner kroner. I samme periode i fjor omsatte selskapet for 4,5 millioner kroner og fikk et underskudd på 900.000 kroner.

Nylig kjøpte digitoday.no den norske finanstjenesten aksjeforum.com, noe som bringer den redaksjonelle staben i digitoday.no opp i 15 heltidsansatte. Journalistene i aksjeforum.com vil bli samlokalisert med redaksjonen i digitoday.no i løpet av september.

- digitoday har funnet en modell som fungerer både redaksjonelt og kommersielt. Nå ønsker vi å duplisere denne modellen inn i det nordiske markedet, med Finland som første land ut, sier konsernsjef Jens Kanden i moderselskapet digitoday ASA.

- Finland er et teknologisk sofistikert og dermed krevende marked. Det passer perfekt med vår strategi om å levere dyptgående kvalitetsjournalistikk med fokus på teknologi og konvergens, sier grunnleggeren av digitoday-gruppen, Pål Leveraas.

Foruten Jukka Viitasaari får digitoday.fi fire ansatte fra starten av: Ninni Kähkönen, Kalevi Nikulainen, Mika Lahdensivu og Pasi Kalliokoski.

Til toppen