digi.no-leserne kåret Bill Gates til årtusenets IT-person

Kampanjene for Linux, Apple og Amiga nådde ikke fram. William Henry Gates den tredje fikk enda flere stemmer hos våre lesere enn Linus Torvalds. Konstruktøren Charles Babbage kom på tredje plass.

Kampanjene for Linux, Apple og Amiga nådde ikke fram. William Henry Gates den tredje fikk enda flere stemmer hos våre lesere enn Linus Torvalds. Konstruktøren Charles Babbage kom på tredje plass.

Det er en del erkjennelser som presser seg fram på grunnlag av denne listen. Det mest iøynefallende er at historiske kandidater er vraket til fordel for dem som har hatt sitt virke de siste tjue til tretti årene. Det svarer til epoken der informasjonsteknologien virkelig har omformet samfunnet. Bill Gates representerer ikke bare teknologien, han representerer dens innvirkning på all øvrig offentlig og privat virksomhet, og han står som symbolet på IT i markedet.

Gates assosieres med alt informasjonsteknologien står for, på godt og ondt, fra e-handel til dataspill, fra operativsystemer til applikasjoner, fra alenebrukere til nettverk. Kåringen viser også at den ofte høylytte motstanden mot Bill Gates og Microsoft kommer fra et mindretall av brukerne. Flesteparten takker Bill Gates for billigere og enklere programvare.

Kampanjene for å kjøre fram representantene for anti- eller ikke-Microsoft, har ikke ført fram. Linux-folket har vært iherdig, men nådde altså ikke opp. Interessant at Apple-folket valgte å skille Wozniak og Jobs. I forhold til faktisk utbredelse fortjener Amiga-folket en spesiell premie: Jay Miner er så lite kjent av allmuen at han ennå ikke er listet i Encyclopedia Britannica.

De to fremste på lista representerer programvare framfor maskinvare. Det gjenspeiler dagens praktiske oppfatning av at boksene ikke er så viktige. Det som teller er hva du kan gjøre med dem.

Nettverksteknologien er i liten grad assosiert med bestemte personer, og representerer mer en kollektiv prosess over mange år. Ethernettets far Robert Metcalfe er lite kjent, og Guglielmo Marconi som temmet elektromagnetiske bølger for å modulere dem med tale, kan kanskje ikke assosieres like direkte med IT som med radio og tv.

Få kvinner var oppført som kandidater, og bare programmeringens mor Lady Lovelace kom på sluttlista. Kvinne nummer to, admiral Grace Hopper som har æren både for verdens første kompilator og for næringslivets eget språk Cobol, fikk bare tre stemmer.

Nasjonalismen er ikke spesielt fremtredende. Selv om vi er norske, erkjenner vi at Nygaard og Dahls bidrag, objektorientering, er av internasjonalt format.

Det ble avgitt 863 stemmer. Tabellen nedenfor viser hvem som fikk fem stemmer eller flere. Artikkelen Hjelp digi.no med å kåre "Årtusenets IT-person" viser alle de opprinnelige kandidatene.

 • KANDIDAT
 • OPPFANT/SKAPTE
ANTALL STEMMER
 • Gründeren av Microsoft
123
 • Skaperen av Linux
119
 • Laget beskrivelse av en mulig datamaskin (1792-1871)
89
 • Medgründeren av Apple sammen med Steve Wozniak, stiftet så Next og kom tilbake og for at Apple skulle overleve
65
 • Designet det som la grunnlaget for dagens multimedia-PC-er; Amiga
64
 • Knekte de tyske kodene under annen verdenskrig, pioner på kunstig intelligens, og la det teoretiske grunnlaget for de første digitale datamaskinene.
63
 • Oppfant telefonen
48
 • Oppfinnerne av transistoren
37
 • Boktrykkerkunsten
22
 • Oppfant boolsk algebra - hjørnesteinen for matematisk og elektronisk logikk.
20
 • Den første programmereren i verden, jobbet sammen med Babbage
17
 • Briljant ungarsk matematiker. I prinsippet kan alle datamaskiner som lagrer instruksjoner og data på samme måte, også moderne PC-er, kalles von Neumann-maskiner
17
 • Oppfinnerne av objektorientering
17
 • Utviklet Unix hos Bell. Ritchie er også hovedpersonen bak programmeringsspråket C.
17
 • Grunnleggeren av FSF (Free Software Foundation) som skulle utvikle GNU.
16
 • Laget en fungerende regnemaskin (1623-1662)
14
 • Forsker på CERN laget HTML/World Wide Web og starter Internett-revolusjonen
13
 • Mannen som ryddet vei for alt av dagens moderne, trådløse kommunikasjon.
12
 • Oppfant datamusa (1963). Også regnet som den egentlige opphavsmannen til det grafiske brukergrensesnittet.
11
 • Medgründer av Apple sammen med Steve Jobs
10
 • Beskrev satellitter
9
 • Fant opp Ethernet
5
Til toppen