digi.no med trendy samlinger

digi.no er godt i gang med sin satsing på små, interaktive bransjesamlinger under banneret digi.no trend. Håpet er å få aktivisert konvergensbransjen til aktivt å tenke gjennom aktuelle problemstillinger.

Mandag til uken arrangeres den tredje av workshopene som digi.no har begynt å arrangere månedlig under vignetten digi.no trend.

- Dette er en ny kanal for digi.no. Hittil har vi posisjonert oss med det skrevne ord. Nå prøver vi å bygge merkevaren videre med det muntlige, sier daglig leder i morselskapet Internett Kanal 1, Jens Kanden.

Kanden mener at det er viktig for digi.no at kompetansen til leserne blir tatt alvorlig og inviterer dem inn til samtaler om dette i intime samlinger. Å begrense antall deltakere er viktig for å få til en skikkelig dialog.

- Trend-arrangementene våre er ikke vanlige seminarer med mange mennesker, men små samlinger på maks 35 personer hvor alle får komme til orde. Vi diskuterer aktuelle temaer i en intim setting og krever i realiteten at alle bidrar i diskusjonene. Vi kaller det interaktive workshops, sier han videre.

Hittil har det vært temaer som WAP og bredbånd som har vært diskutert.

Til uken er det problemstillinger knyttet opp til eierskap av det digitale innholdet som står på plakaten. Hvem kontrollerer innholdet i en digital verden? er temaet.

Mens redaksjonene lager innhold som andre internettaktører sikler etter, ikke minst portalene, blir det et spørsmål om kontroll. Med større medieselskaper som kjøper større deler av verdikjedene, kommer det til å bli en gigantisk hestehandel om verdiene: kommer kundebasene og distribusjonen til å bli verdsatt mer enn innholdet? Og hvem sitter igjen med inntektene?

- Du skal komme ut av seminarene med flere spørsmålstillinger enn da du kom inn. Vi tilbyr slett ikke alle svarene og løsningene, men gir deg forhåpentligvis noen vekkere, sier Kanden.

Kanden legger ikke skjul på at det også ligger et inntekstpotensial i disse arrangementene.

- Vi har en bevisst strategi på å lage spin-offs som vi skal tjene penger på over tid, sier han.

I forbindelse med digi.no/trend har Internett Kanal 1 ansatt en person som skal ta seg av koordineringen. Ann Kristin R Svang tar seg av det arbeidet.

Vær oppmerksom på at seminarene koster penger.

Til toppen