digi.no oppretter lyttepost i Silicon Valley

Helge Krøgenes, tidligere Eksportrådets mann i San Francisco og nå sjef for sitt eget forretningsutviklingsfirma, International Business Accelerator, blir digi.nos øyne og ører i teknologibrennpunktet Silicon Valley.

Helge Krøgenes, tidligere Eksportrådets mann i San Francisco og nå sjef for sitt eget forretningsutviklingsfirma, International Business Accelerator, blir digi.nos øyne og ører i teknologibrennpunktet Silicon Valley.

Tre år som handelsattaché i San Francisco i Norges Eksportråds tjeneste ga mersmak for Helge Krøgenes. Ønsket om å gjøre noe mer ut av "diplomatrollen" og være en enda mer aktiv pådriver for norske teknologiselskaper som vil satse i USA, fikk Krøgenes til å starte opp sitt eget selskap, International Business Accelerator (IBA) sammen med Jon Rørtveit.

- IBAs forretningsidé er kort fortalt å hjelpe ikke-amerikanske teknologiselskaper, fortrinnsvis norske, til å etablere seg i USA. Våre kunder er typisk høyteknologiselskaper som allerede har fått sin grunnfinansiering i hjemlandet, men som trenger hjelp til sin internasjonale forretningsutvikling og industrialisering, forteller Krøgenes til digi.no.

- Det er mye norsk teknologi som fortjener et større marked enn det man lykkes å få til her hjemme. Et godt eksempel er Magcom-telefonen, som på mange måter ble offer for et litt særnorsk fenomen, mener Krøgenes.

Det "særnorske", mener han, er at nordmenn heller vil spørre om hva som vil komme av nye egenskaper og spesifikasjoner i neste utgave, istedenfor å se mulighetene i den funksjonalitetsrikdommen telefonen faktisk hadde i versjon 1.0.

- Jeg er sikker på at Magcom-telefonen ville vært interessant for andre markeder dersom man hadde satset på det. Det finnes etterspørsel etter telefoner med stor funksjonalitetsrikdom à la Magcom, men for at de skal kunne kjøpe den må de vite at den finnes, sier Krøgenes.

Han er åpenbart ikke den eneste som har tro på den norske mobilkonkursen, for i helga ble det klart at selskapet bak køfribrikken, norske Q-Free ASA, kjøper Magcom for å videreutvikle teknologien for transportsektoren.

Det er spesielt innen mobilområdet Krøgenes har tro på Norge som et høyteknologiland. Mobilpenetrasjonen er høy, brukerne har vilje og evne til å ta i bruk ny teknologi tidlig, og de er avanserte i sin teknologibruk. Det har også mange mobiltelefon- og tjenesteprodusenter oppdaget, og benytter derfor ofte Norge som testmarked for sine nye produkter.

- Holdingen er at dersom det fungerer i Norge, vil det også fungere i andre land, sier Krøgenes som også trekker fram andre teknologisatsinger enn innen mobilområdet for å illustrere at norsk teknologi kan hevde seg internasjonalt.

Trondheimsfirmaet Trustix AS er et godt eksempel i så måte, mener Krøgenes, som dessverre ikke kan skryte av å ha Linux-distributøren på sin kundeliste.

Der finner en derimot selskapene Opoint AS (tidligere Viewpoint), Screen Media AS, Million Handshakes AS og NoOffice AS.

- Opoint er et svært interessant selskap. De jobber med neste generasjon søkemotor på Internett, og er et selskap vi har stor tro på, sier Krøgenes til digi.no.

Opoint ble etablert i 1996 under navnet Viewpoint og er nå stasjonert med eget kontor i San Jose i California. Bedriften utvikler og markedsfører tjenester basert på egenutviklet "Opoint Relevance Technology" for raske søk etter relevant og oppdatert kvalitetsinformasjon fra kilder på Internett. De 18 ansatte har skaffet seg kunder innen både offentlig og privat sektor, blant annet flere departementer og finansinstitusjoner. Gründer er Per Einar Arnstad som våren 2001 gikk over til stilling som sjefsutvikler, og overlot oppgaven som administrerende direktør til tidligere Sysdeco-sjef Svein Freberg.

Når IBA bestemmer seg for å ta inn en ny kunde, legges det opp til en tretrinnsfase for den videre forretningsutviklingen, forteller Krøgenes.

- Fase én innebærer å identifisere kjernemarkeder, potensielle kunder og partnere, samt evaluering av mulige distribusjonskanaler, finne rett prising og marginnivå, samt legge en overordnet strategi. I denne fasen utarbeides både markedsanalyser og salgsplaner. Fase to handler hovedsakelig om å bygge 'referansecase' - kanskje finner en ut at referansene bør 'kjøpes' - og deretter utarbeides en detaljert forretningsplan for USA-virksomheten. I tredje og siste fase stiller en spørsmålet "hvordan skal dette lanseres?". Det krever at organisasjonen i USA allerede er oppe og går, og derfor fokuseres det her på rask ekspansjon og bemanning, forteller Krøgenes.

IBA-gründeren vil dele enda flere av sine tanker rundt industrialisering og forretningsutvikling av gode teknologiske ideer med digi.nos lesere utover høsten. I sitt ukentlige nyhetsbrev fra Silicon Valley vil han også innta betrakterrollen og gi digi.nos lesere et første innblikk i det nyeste nye av teknologi-trender som blomstrer opp i USA.

Til toppen