digi.no retter

En misforståelse i forbindelse med Nutec og Silverstream og William Stinessen må rettes.

I artikkelen om Nutec og Silverstream (se referanse til høyre) skrev jeg at Stinessen har 200.000 linjer programkode bak seg som utvikler. Stinessen har kontaktet meg per e-post for å klargjøre at jeg ikke hadde fått med meg et lite "ikke", og at han ikke vil framstå som bløffmaker. Jeg vil derfor presisere at Stinessen ikke har denne utviklererfaringen, men at det ikke er noen grunn til å tvile på den erfarne IT-sjefens faglige eller lederegenskaper.

Til toppen