digi: sperrer Riksagent ute

Riksnett og Digital Hverdag vil ikke å etterkomme kravene fra Internett Kanal 1 vedrørende fremgangsmåten til den såkalte "Riksagenten". Det er nå lagt inn en sperre som hindrer Riksnetts maskin innsyn på digi:

Riksnett og Digital Hverdag vil ikke å etterkomme kravene fra Internett Kanal 1 vedrørende fremgangsmåten til den såkalte "Riksagenten". Det er nå lagt inn en sperre som hindrer Riksnetts maskin innsyn på digi:

Såfremt ikke Riksnett finner på andre metoder for å rappe saker fra digi:, vil stoff som publiseres her ikke være tilgjengelig for denne agenten.

Kanal 1 har, i likhet med de fleste andre som skaper eget innhold på nett, et ambivalent forhold til roboter og agenter. Det er klart vi ønsker de ekstra oppslagene det gir, men når siden i sin helhet legges inn i en ramme hos Riksnett, går det sterkt utover vår intensjon med design og presentasjon av produktet.

Vi har bedt Riksnett om å endre virkemåten, noe daglig leder Rolf Larsen nå har avslått. Dermed ser vi ingen annen mulighet enn å stenge alpha3.nipnett.no ute.

Syns du agenter er nyttig for å sjekke datanyhetene, anbefaler vi den langt mer veloppdratte agenten til Nettvik. Den finner du på http://nettvik.no/pressensplass/agenter/data/.

Til toppen