digidata retter: Statisk og dynamisk RAM

I artikkelen "Fra IBM pc til Digital nc" snek deg seg inn en beklagelig feil.

I artikkelen "Fra IBM pc til Digital nc" snek deg seg inn en beklagelig feil.

Da jeg skulle forklare forskjellen mellom statisk og dynamisk RAM skrev jeg følgende: "Begrepene 'statisk' og 'dynamisk' viser til minnekretsenes avhengighet av elektrisk spenning. Statisk minne oppbevarer data uten elektrisk spenning. Informasjon i dynamisk minne slettes straks spenningen slås av." En leser, Ole W Saastad, reagerte rask på at dette er misvisende, og kom med følgende beriktigelse:

Dynamisk minne og statisk minne er begge minner som mister informasjonen øyeblikkelig når spenningen slås av.

Statisk minne holder bitene så lenge strømmen står på. Dynamisk minne klarer ikke engang dette og må stadig friskes opp.

Techweb Technology Encyclopedia presiserer at statisk RAM er raskere enn dynamisk RAM, men krever mer plass og bruker mer energi.

Til toppen