Slik fungerer Digifrid, programvareroboten til Bergen kommune

Slik fungerer Digifrid, programvareroboten til Bergen kommune
Her jobber Digifrid med saksbehandling i Bergen kommune. Bilde: Bouvet

Digifrid, saksbehandlingsroboten som har blitt tatt i bruk på kemnerkontoret til Bergen kommune har fått betydelig oppmerksomhet i det siste, blant annet med besøk fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nylig.