Digital dugnad for nynorsk

Landsmøtet i Norsk Målungdom vedtok nytt arbeidsprogram i helgen.

Digital dugnad for nynorsk
Norsk Målungdom har arbeidet mye gjennom mange år for læremidler på nynorsk. Bilde: Norsk Målungdom

Det nye arbeidsprogrammet til Norsk Målungdom inneholder et punkt kalt «Nynorsk digitaldugnad». Det går ut på «å engasjere tenestetilbydarar, aktivistar og nynorskbrukarar i ein felles innsats for nynorsk vekst i den digitale verda».

– Framtida er digital, og fordelen med det er at det er mykje lettare å distribuere språkpakker som kan implementerast i ulike tenester og program enn det er å produsere dobbelt opp med fysiske gjenstandar og publikasjonar. Derfor ligg her også enorme moglegheiter for nynorsken, sier leder Janne Nygård (21).

Hun mener at de som leverer digitale varer og tjenester vil oppnå en konkurransefordel ved å tilby produkter på det skriftspråket kunden foretrekker.

Norsk Målungdom har arbeidet mye gjennom mange år for læremidler på nynorsk.
Norsk Målungdom har arbeidet mye gjennom mange år for læremidler på nynorsk. Bilde: Norsk Målungdom

Innsatsen skal i første rekke rettes mot populære nettjenester, sosiale medier og ordlister for mobiltelefoner. Organisasjonen vil også spre tospråklige ordbøker og fagterminologi på nynorsk på Internett.

Les mer om: