Digital filmtekst til en fjerdedel av prisen

Kulturdepartementet tror ikke teksting av norske filmer er god butikk for filmbransjen, men mener at hvis industrien først skal gjøre det, vil de spare mye på digital teksting, slik som i suksessfilmen "Elling".

Kulturdepartementet tror ikke teksting av norske filmer er god butikk for filmbransjen, men mener at hvis industrien først skal gjøre det, vil de spare mye på digital teksting, slik som i suksessfilmen "Elling".

Den norske filmen "Elling", basert på en romanfigur av forfatteren Ingvar Ambjørnsen, har gjort stor suksess på det norske filmmarkedet. Over 500.000 billetter har vært kjøpt, og den ligger fremdeles på topp over de best besøkte filmene i Norge. Landets hørselshemmede har også ønsket å få oppleve filmsuksessen og har finansiert en tekstet versjon.

Det har fått media og politikere på Stortinget til å stille spørsmål om hvorfor dette ikke er fast takst på alle norske filmer.

Kristelig Folkepartis May-Helen Molvær Grimstad tok i spørretimen onsdag opp spørsmålene rundt teksting av norskproduserte filmer:


"For første gang blir en norskprodusert film tekstet på kino. Hørselshemmedes Landsforbund bærer selv kostnadene ved teksting av filmern 'Elling'. Vil statsråden foreta seg noe for at alle norskproduserte filmer som får statlig filmstøtte blir tilgjengelig i tekstet versjon?"

Mens kulturminister Ellen Horn er i Kina, svarte KUF-statsråd Trond Giske på vegne av Kulturdepartementet at det neppe var særlig lurt publikumsmessig å tilby norske filmer med norsk tekst.


Departementet antar at "publikum uten spesielle behov vil neppe velge å se en tekstet film" og påsto at tilfellet med Elling var spesielt. Siden filmen er svært god butikk for produsent, distributør og kinoene, er den ingen god indikasjon på om tekstede norske spillefilmer faktisk vil bli vist på kinoene. "Selv om det eksisterer en tekstet utgave forutsetter faktisk visning at distributøren gjør en innsats for å få filmen vist og deretter at kinoene faktisk velger å sette opp filmen", sa Giske.

Likevel innrømmet han at prisen på tekstingen ikke nødvendigvis var en hindring etter at man med digital teksting har klart å presse ned kostnaden til en fjerdedel av det som er tilfelle med analoge prosesser.

"'Elling" var rimelig å tekste fordi det ligger en digital laboratorieprosess bak filmen. De aller fleste filmer som produseres i Norge bearbeides imidlertid analogt", påpekte Giske i sitt svarinnlegg og satte opp et regnestykke inkludert dialog til tekst på 10.000 kroner, en internegativ på analoge filmer som teksten skal preges inn på og nye kopier av filmen til en pris av 20.000 kroner stykket.

"Digital bearbeiding gjør produksjon av en ny internegativ overflødig, og man sparer omlag 75.000 kroner. For 'Elling' har det følgelig vært mulig å få til teksting for en fjerdedel av kostnadene for en film som bearbeides analog", hevdet statsråden for Kirke-, utdannings og forskingsdepartementet.

Han nevnte ikke noe om en fremtid med digital distribusjon av digitale filmer som vil gjøre bildet helt annerledes når det gjelder muligheter for tilleggstjenester som teksting.

Til toppen