- Digital fornying skal sette standarden

SV-statsråd Heidi Grande Røys vil modernisere offentlig sektor, men er skeptisk til unødvendige omstillinger.

- Digital fornying skal sette standarden

SV-statsråd Heidi Grande Røys vil modernisere offentlig sektor, men er skeptisk til unødvendige omstillinger.

Fornyingsdepartementet er tilgodesett i det nye statsbudsjettet med 80 millioner kroner til utvikling av en offentlig administrert elektronisk ID-løsning .

Denne satsingen blir i statsbudsjettet omtalt som en av de viktigste på IKT-området i 2009.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys forteller til digi.no at hun er veldig fornøyd med de overordede grepene som nå tas innen digital fornying av offentlig sektor.

- Digital fornying skal sette standarden for riktig bruk av IT, og ikke gjennom å omstille masse folk unødig. Dette er et arbeid som må skje i hele statsapparatet, og ikke bare i Fornyingsdepartementet, sier statsråden.

- Vår store satsing ligger på eID. Det er kanskje den viktigste reformatoren som må på plass for å få til en satsing på elektroniske tjenester.

Pinkodekaoset som i dag råder skal forsvinne med opprettelsen av et såkalt samtrafikknav, som er navnet på den offentlige infrastrukturen for elektronisk ID.

- De to viktigste investeringene blir nivå 3-løsningen (mellomhøy sikkerhet) til skatt og distribusjon av felles elektronisk ID. Den andre blir utvikling og drift av samtrafikknavet. Det er de to tingene som koster mest penger, forteller Røys til digi.no.

- Samtrafikknavet skal være ferdig i 2010, sier Røys, og legger til at utfordringen nå blir å få på plass forretningsavtalen med de private aktørene.

Det er på det rene at mange offentlige tjenester er avhengig av eID med høy sikkerhet for å kunne bli lansert.

- Når dette er på plass vil innbyggerne få glede av mange nye tjenester, og særlig blant mange kommuner finnes det et stort potensial for å digitalisere tjenestene, mener Røys,

Nettløsningen innenfor helse vil kreve høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4) for en del av tjenestene. Disse vil først komme i 2010 ifølge fornyingsministeren.

Til digi.no forteller Røys at hun også er veldig fornøyd med at regjeringen fjerner moms på datatreff.

- Det synes jeg er kjempespennende og morsomt av vi får til. Det er kjekt at Finansdepartementet har hevet seg så raskt rundt, sier Røys.

Fra før er det kjent at statsrådens politiske rådgiver Jørund Leknes har vært en flittig gjest på datapartyet The Gathering.

Til toppen