Digital framgang på skatteoppgjør

Ved å slippe å registrere opplysninger fra papirselvangivelser, blir skatteoppgjøret enklere.

Ved å slippe å registrere opplysninger fra papirselvangivelser, blir skatteoppgjøret enklere.

Skatteoppgjøret for nesten 90 prosent av lønnstakerne og pensjonistene er klart onsdag 25. juni. Over 46.000 flere har penger til gode i år i forhold til i fjor. Samtidig får nesten

40. 000 flere restskatt.

I alt 2,9 millioner skattytere får skatteoppgjøret nå, om lag 110 000 flere enn i juni i fjor.

- At så mange får oppgjøret nå, skyldes at mange benyttet seg av leveringsfritaket, sier Kristensen videre. I stedet for å bruke tid på å registrere inn opplysninger fra nesten 500. 000 papirselvangivelser, kunne vi i år gå rett på behandling av selvangivelsene, skattedirektør Svein Kristensen.

Mange kan glede seg over ekstra tilskudd til feriekassen i år. Over 2,2 millioner skattytere får i gjennomsnitt 9.600 kroner hver tilbake på skatten. Vel 494.000 må belage seg på å betale restskatt i august.

Totalt er det utliknet skatt og avgift for over 224 milliarder kroner. Vel 2.248.000 skattytere får i alt 21,6 mrd. kroner tilbake og 494.000 må betale vel 6,2 mrd. kroner i restskatt.

I gjennomsnitt får hver vel 9.600 kroner tilbake på skatten, en økning fra 8.100 i fjor. Rentegodtgjørelsen er 3,6 prosent. De som får restskatt må i gjennomsnitt betale vel 12. 600 kroner hver, en økning fra 10.800 kroner i juni i fjor. Restskatt under 1 000 kroner skal betales innen 21. august, mens restskatt på 1 000 kroner eller mer skal betales i to terminer, 21. august og 25. september. Rentetillegg på restskatt er 3,9 prosent. Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn.

Blir ikke restskatten betalt ved forfall 21. august påløper morarenter, og skatteoppkreverne vil kreve inn skatten. For å tilpasse innkrevingstiltaket til den enkelte skattyters situasjon benyttes en metode der opplysninger om blant annet størrelsen på restskatten og betalingshistorikk danner bakgrunn for valg av tiltak.

De som ikke får skatteoppgjør nå, får det i oktober. Det gjelder bl.a. skattytere med ektefelle som driver næringsvirksomhet, de som har fått utsatt frist, og selvangivelser som ikke er ferdig behandlet.

Fristen for å klage på likningen er 10. august. De kan klage på skatteetaten.no eller i brev til skattekontoret.

Til toppen