Digital framkalling ruinerer fotokonsern

Fotokonsernet sliter med millionunderskudd og svikt i omsetningen som følge av den digitale utviklingen.

Fotokonsernet Preus har opplevd en kraftig nedgang som følge av den digitale utviklingen.

2005-tallene viser tidenes dårligste resultat med et underskudd på 34 millioner kroner, og en svikt i omsetningen på 30 prosent.

Datterselskapet Preus Foto gikk med 31,3 millioner i underskudd. Det totale bildet for papirbilder er halvert siden årtusenskiftet.

Nå tror Preus bunnen er nådd, og at det heller er grunnlag for vekst i markedet.

Til toppen