Digital Hverdag dukker ned i trendene

Digital Hverdag lanserer Digital Trend i løpet av oktober.

De tradisjonelle analysebyråene skjelver kanskje ikke i buksene når multimedieselskapet Digital Hverdag entrer analysebransjen. Selskapet, som ledes av Bente Sollid, oppretter en egen research-avdeling som først og fremst skal stå for markedsundersøkelser av nettbrukerne en gang i kvartalet.

Gjennom produktet Digital Trend ønsker de å måle norske nettbrukeres holdninger og atferd i forbindelse med bruk av digitale medier. Det ideelle målet er å skape økt forståelse om bruk av digitale medier. Det kommersielle er å tilby kundene et verktøy som skal hjelpe dem til å fatte bedre kjøpsbeslutninger.

- Digital Hverdag Research blir opprettet som en egen enhet innenfor selskapet, både ut fra eget behov, men også fordi det er en tjeneste som våre kunder etterspør i stadig sterkere grad, sier administrerende direktør Bente Sollid i en pressemelding.

- Undersøkelser som kartlegger Internett-brukernes holdninger har vært et savn, ettersom dagens kunnskap i det norske markedet i stor grad begrenser seg til rene demografiske data, mener hun.

Til toppen