Digital hvitvasking gir hodebry for Økokrim

Etter at bankene ble pålagt elektronisk system for hvitvasking har oppdragene eksplodert.

Digital hvitvasking gir hodebry for Økokrim

Etter at bankene ble pålagt elektronisk system for hvitvasking har oppdragene eksplodert.

Hvitvaskingsloven av 1. januar 2005 krever at alle norske finansinstitusjoner skal ha et elektronisk system for hvitvasking.

Loven skal hindre at penger tilegnes på ulovlig vis, enten fra økonomisk kriminalitet eller penger til terrorfinansiering.

Det er EDB og SAS Institute som leverer overvåkingssystemer til bankene. De norske bankene er de første i verden som er pålagt å overvåke alle transaksjoner og videre rapportere det til Økokrim.

Men den elektroniske innrapporteringen har ikke bare vært positivt for Økokrim som er sterkt underbemannet til å etterforske sakene.

Mens det i 2004 i alt var 704 manuelle hvitvaskingsmeldinger, har antall meldinger om mistenkelige oppdrag i dag vokst til 7.500.

Økokrim anslår at hvitvaskingsmeldingene bare førte til mellom 30 og 40 konkrete anmeldelser i fjor.

Selv om Økokrim i fjor fikk midler til å opprette et eget hvitvaskingsteam, har ikke teamet på noen måte kapasitet tilå etterforske meldingene, skriver Dagens Næringsliv.

Sprengt kapasitet hos politidistriktene gjør at Økokrim bare sender et utvalg saker videre.

    Les også:

Til toppen