Digital-ID-brikker skal tilpasses Banias-prosessoren

VeriSign og Intel er enige om en ordning der VeriSigns digitale sertifikat kan nedfelles i brikker tilpasset Banias-prosessoren.

Banias-prosessoren er en nyhet fra Intel som kommer på markedet over nyttår. Den er beregnet på bærbare PC-er og bladservere, og er designet med det for øye fra bunnen av, i motsetning til Intels øvrige "mobile" prosessorer.

Les også

Banias har en rekke egenskaper som minsker strømforbruket, mer internminne enn for eksempel Pentium 4, og har integrert trådløst lokalnett etter både IEEE 802.11b og 802.11a. Økt internminne og bedre evne til å forutsi innkommende kommandoer og ordne data deretter, bidrar til å øke ytelsen i forhold til klokkefrekvensen, slik at Banias vil være raskere enn en høyere klokket Pentium 4 M.

Blant strømbesparende egenskapene er at spenningen kuttes til områder i brikken som ikke er i bruk, og at systembussen bare trekker strøm når den har noe å gjøre.

Avtalen mellom Intel og VeriSign som ble kunngjort i går skal gjelde over flere år. VeriSign skal optimalisere sine digitale sertifikater og sin sikkerhetsklient ("Personal Trust Agent" eller PTA) for bærbare PC-er basert på Banias. VeriSign-klienten PTA håndterer funksjonalitet knyttet til bruk av digitale sertifikater, det vil si legitimasjon, autentisering, digitale signaturer og kryptering. Den skal nedfelles i såkalte TPM-brikker spesielt tilpasset Banias-prosessoren. TPM - Trusted Platform Module - er en standard definert av Trusted Computing Platform Alliance (TCPA), en organisasjon som ble stiftet i oktober 1999 av Compaq, HP, IBM, Intel og Microsoft for å bedre sikkerheten på PC-er.

TPM-standarden er den IBM holdt seg til i sin kryptobrikke, som har noen av de samme funksjonene som den kommende VeriSign-brikken for Banias-prosessoren. I en erklæring hilser IBM VeriSign-brikken velkommen som et bidrag til å styrke PC-brukeres sikkerhet med utgangspunkt i TCPA-samarbeidet.

Les også

VeriSign-brikken er først og fremst beregnet på bedrifts-PC-er, for å tilby éngangspålogging til alle tjenester, sikrere fjerntilgang, og sikrede direkte forbindelser mellom klienter i nettverket ("peer to peer computing").

At VeriSign-klienten er nedfelt i maskinvare inne i PC-en, framfor å installeres som en vanlig applikasjon på maskinen, skal bidra til økt sikkerhet, bedre vern mot inntrengere, og enklere bruk av avanserte sikkerhetsfunksjoner.

De første bærbare PC-ene med Banias-prosessor og VeriSign-brikke ventes på markedet i løpet av første halvår 2003.

Til toppen