Digital læringsplattform for svaksynte

En ny e-læringsplattform kan også brukes av blinde og svaksynte..

En ny e-læringsplattform kan også brukes av blinde og svaksynte..

Blinde og svaksynte erfarer ofte at de stenges ute når opplæringen gjøres digital. En ny plattform, IT's Learning, skal gjøre slutt på dette.

Læringsplattformen er utviklet i henhold til standardkravene fra W3Cs Web Accessibility Initiative (WAI). WAI er et sett med retningslinjer for hva produsenter av innhold, websider og informasjonsteknologi bør forholde seg til for å gjøre produkter og tjenester tilgjengelig for funksjonshemmede.

Helge Hannisdal, utviklingssjef i IT’s learning, har sammen med eksterne eksperter og brukere sørget for det de mener er en brukervennlig læringsplattform.

Det er utviklet en liten hurtigmeny øverst i grensesnittet som elevene vil få opplest for å enkelt kunne navigere seg videre. Løsningen er også kompatibel med blindeskrift, talesyntese og skjermforstørrer.

Sverre A. Hilditch Holbye, synspedagog i selskapet Include og styremedlem i den Norske Syns- og Mobilitetspedagogers Forening, er en av svært få i Skandinavia med spisskompetanse både innen informasjonsteknologi og synshemminger.

Han har jobbet med IT-løsninger for mennesker med funksjonsnedsettelser siden 1997 både privat og offentlig, og har bidratt som ekstern konsulent i tilpasningen av IT’s learning for blinde og svaksynte.

– Det IT’s learning har gjort er en milepæl i kampen for en mer tilgjengelig og inkluderende skole. Det er uten tvil en foregangsbedrift, sier han.

For at e-læringsplattformen IT’s learning skal utnyttes til sitt fulle, er det viktig at lærere vet hvordan undervisningen på best mulig måte kan tilrettelegges for mennesker med synshemminger.

Hannisdal sier de vil arrangere kurs for at lærere og elever skal kunne utnytte muligheten i plattformen så raskt som mulig.

Til toppen