Digital mikrofon redusert til én brikke

Den første digitale énbrikke-mikrofonen er klar. Det betyr bedre lyd på mobilen og andre apparater.

I 2001 ga lovende forskning av Ken Gabriel ved Carnegie Mellon University opphav til et eget selskap, Akustica, som skulle virkeliggjøre Gabriels ideer om digitale mikrofoner realisert på ørsmå brikker.

I går meldte Akustica om den offisielle lanseringen av AKU2000, verdens første digitale mikrofon på én brikke. Enheten tilbyr bedre lyd og krever mindre plass enn de analoge mikrofonene som brukes på mobiltelefoner, digitale kameraer, bærbare PC-er og så videre i dag.

Den foreløpige prisen til utstyrsprodusenter er 3,87 dollar per stykk ved bestilling av minst 1000 enheter. En analog mikrofon i tilsvarende størrelse koster rundt 1 dollar per stykk under tilsvarende betingelser. Akustica venter at prisen vil falle sterkt etter hvert som produksjonen tar seg opp.

Produksjonen kan skje ved vanlige anlegg for CMOS-halvledere. Et av metallagene i halvlederskiven fungerer som membran, mens forsterker og modulator er realisert i den samme brikken som membranen. Det er denne evnen til å kombinere sensor og kretser på samme CMOS-brikke, som er kjernen i Akusticas proprietære teknologi.

AKU2000 er langt mindre utsatt for forstyrrelser enn de analoge mikrofonene den er ment å erstatte, både fra støy i omgivelsene og fra radiobølger og andre former for elektromagnetisk stråling. Lydkvaliteten kan forbedres ved å plassere flere mikrofoner ved siden av hverandre og kjøre støykansellering eller gjør hver enhet mer retningsspesifikk. Strømkravene skal være beskjedne.

Akustica mener de lanserer sin digitale mikrofon på én brikke på et gunstig tidspunkt, siden det er et akutt behov for bedre lydkvalitet i mikrofoner til bærbare PC-er, mobiltelefoner, IP-telefoner, kameraer, MP3-spillere med lydopptak og så videre.

Prøveproduksjonen av AKU2000 er i gang, og det ventes at de første eksemplarene vil bli brukt i bærbare PC-er fra asiatiske leverandører i løpet av noen få måneder.

Til toppen