Digital NRK-forsinkelse irriterer konkurrenter

Nyskapningen NRK Metro skulle opprinnelig tas av FM-båndet etter ett år. Men tregheten i DAB-markedet gjør at planene er utsatt på ubestemt tid. Lokalradioforbundet sier "hva sa vi?" og mener NRK får herje helt fritt på FM-båndet. Dette bekrefter myndighetene.

Nyskapningen NRK Metro skulle opprinnelig tas av FM-båndet etter ett år. Men tregheten i DAB-markedet gjør at planene er utsatt på ubestemt tid. Lokalradioforbundet sier "hva sa vi?" og mener NRK får herje helt fritt på FM-båndet. Dette bekrefter myndighetene.

På åpningsdagen for NRK Metro kunne radiodirektør Tor Fuglevik avsløre at nyskapningen Metro vil bli å finne på FM-båndet i flere år fremover. Dette er fordi det ennå ikke finnes tilstrekkelig med radiomottakere for formatet DAB (Digital Audio Broadcasting).

I utgangspunktet skulle kanalen være på FM-båndet i en begrenset periode, for så å gå over til å bli en ren digital tjeneste etter ett år. Norsk Lokalradioforbund har tidligere vært sterkt kritiske til NRKs strategi, og er ikke direkte sjokkert over nyheten om at FM-sendingene forlenges.

- Når man først lanserer en digital kanal for at man skal ha lyttere, vil det ta mange år før man kan skru av de analoge sendingene. Derfor er det en grov tilsnikelse at NRK lanserer kanalen på FM, sa Lokalradioforbundets leder Lars Bruusgaard til digi.no for ett år siden.
Les:
Norske lokalradioer: "Vi kveles av NRK"

- Vi visste at NRK Metro ikke ville ha rene digitale sendinger etter bare ett år. Vi er ikke redde for konkurranse, men vi synes det skal være på like vilkår, sier styreleder Ole Tamlag i dag.

En annen kilde i forbundet hevder at NRK "får herje fritt" i radiomarkedet, og forbundet ønsker at Kulturdepartementet skal revurdere vilkårene med fokus på NRKs privilegerte rolle.

- Politikerne har innført et teigdelingsprinsipp i frekvensspekteret, og da blir det feil at NRK slipper til og får lage det som i praksis er en lokal storbyradio, sier Tamlag til digi.no.

NRK har hittil avvist kritikken fra lokalradioene. Informasjonssjef Steinar Q. Andersen har tidligere sagt til digi.no at NRK ikke er privilegert når det gjelder tildelingen av frekvenser i FM-båndet. Andersen sa da at NRK må søke Post- og teletilsynet hver gang, og at de da kun ville få midlertidige lisenser.

Dette stemmer imidlertid ikke. Post- og teletilsynet bekrefter overfor digi.no at NRK fritt disponerer frekvensområdet fra 87,5 til 97,5 MHz, altså 60 prosent av den tilgjengelige "eteren" i Norge.

- P4 og nærradioene må, akkurat som TV2, søke om konsesjon for kringkasting i Norge. Dette trenger ikke NRK, som fritt kan sette opp radiostasjoner og sendere innenfor det tildelte frekvensområdet så lenge de har Kulturdepartementets velsignelse, sier seksjonssjef i tilsynet Stein Gudbjørgsrud til digi.no.

Tor Fuglevik sier til digi.no at NRK Metro ikke trenger konsesjon, og at de kan drive "til Stortinget stenger oss".

Dette blir bekreftet i Kulturdepartementet.

- I utgangspunktet stiller NRK fritt. Etter kringkastingsloven har statskanalen rett til å drive kringkasting i Norge, under én viktig forutsetning: NRK skal ikke ha reklamesendinger sier avdelingsdirektør i Kulturdepartementets medieavdeling, Roy Kristiansen til digi.no.

Kristiansen bekrefter overfor digi.no at NRK rent teoretisk kan starte fem radiokanaler om dagen uten å spørre noen om lov, mens alle andre må søke om konsesjon.

Les om DAB-dekningen i digi.no:
NRK gir deg urban DAB-radio
Digital NRK-radio sniker seg inn via FM
Ber Førde droppe storbyradio
Lokalradioene raser mot NRKs P5-planer
NRK satser på MPETRE.com
Til toppen