Digital og Intel har låst seg

Digital og Intel har hatt møter for å prøve å komme til enighet i den kommende rettsaken.

Digital beskylder Intel for å ha brutt Digitals Alpha mikroprosessor-patent i Intels design av Pentium prosessorer. I begynnelsen av mai saksøkte de Intel for å ha brukt Digitals halvlederpatent. Intel svarte på dette ved å rette motsøksmål mot Digital i slutten av mai hvor de hevder at Digital har unnlatt å gi tilbake konfidensiell informasjon.

Ifølge en rapport i Wall Street Journal har Digitals Robert Palmer og Intels Craig Barrett hatt innledende samtaler i midten av juni. Disse samtalene førte ikke frem og partene kom ikke frem til noen løsning.

Digital har bedt om å få utsatt neste rettsmøte fra 30. juni til 16 juli. 30 juni var dagen da Digital skulle svare på Intels ønske om en kortfattet avgjørelse. Denne datoen ønsker altså Digital å utsette til 16 juli, datoen da de ifølge den opprinnelige tidsplanen skal svare på Intels motsøksmål.

;