Digital sa ja til Compaq

På et møte i går kveld norsk tid, stemte innehavere av 72 prosent av aksjene i Digital for å innlemme selskapet i Compaq.

Compaq har innkalt til en global pressekonferanse i ettermiddag norsk tid, der lokale avdelinger orienterer før toppsjef Eckhard Pfeiffer inntrer i en videokonferanse for å fortelle om planene for det "nye" selskapet.

Compaq er USAs største PC-produsent. Oppkjøpet av Digital ble kunngjort i januar i år, og er siden godkjent av konkurransemyndighetene i både EU og USA. Oppkjøpet skal gi Compaq større tyngde i tevlingen om tunge systemkontrakter. Digital har lang erfaring, teknisk tyngde og en global organisasjon for service og support av ulike typer systemer.

Basert på den siste aksjekursen, koster oppkjøpet av Digital 9,1 milliarder dollar, hvorav 4,5 milliarder dollar i kontanter. Compaq får en årsomsetning på 33 milliarder dollar, og status som verdens tredje største dataselskap etter IBM og Hewlett-Packard.

Compaq ventes å kutte Digitals PC-produksjon, men satser på å utvikle engasjementet rundt Alpha-prosessoren. Digitals toppsjef Robert Palmer forlater selskapet (og får med seg 50 millioner, se relatert artikkel i margen til høyre), mens servicesjef John Rando får et tilsvarende ansvar i det fusjonerte selskapet.

Ifølge amerikanske medier som rapporterer fra et møte med analytikere etter aksjonærmøtet, synes det klart at det rasjonaliseres bort 15.000 arbeidsplasser i Digital og 2000 i Compaq - inkludert Tandem som Compaq overtok i fjor. I forbindelse med overtakelsen vil Compaq avskrive 3,4 milliarder dollar i regnskapet for inneværende kvartal. Wall Street er varslet om et forventet nullresultat i kvartalet, før avskrivningen.

Siden mars har Compaq greid å skjære beholdningen av ferdige PC-er fra ni til fire ukers produksjon. Priskonkurransen i PC-bransjen har tvunget alle de store leverandørene til å effektivisere produksjonen. Omleggingen i Compaq førte blant annet til en to ukers produksjonsstans i april.

Hvis Eckhard Pfeiffer bruker samme manus overfor pressen i ettermiddag som overfor Wall Street-analytikerne i går, vil det "nye" selskapet kjempe for IT-standarder; sørge for synergi mellom bestanddelene Compaq, Digital og Tandem; bli ledende i å levere produkter og tjenester; og styrke forholdet til kundene. Pfeiffer vil satse på Windows NT, Internett generelt og elektronisk handel spesielt. I tilknytning til Windows NT er Pfeiffer opptatt av søkemotoren AltaVista som Digital har utviklet, og av forskningen som gjennomføres hos både Digital og Tandem for å utvikle nye løsninger under Windows NT. Begge ligger blant i forkant i klynging (clustering) under NT.

Service-organisasjonen til Digital har i dag en årsomsetning på 6 milliarder dollar. Pfeiffer satser på å doble dette innen 2002.

Det er varslet en storstilt reklamekampanje bygget rundt bokstaven "Q" i Compaq.

Til toppen