Digital-TV tvinger TV3 inn i det gode selskap

Kalle Lisberg i TV3 Norge utelukker ikke at den frekkeste gutten i klassen kan komme til å endre profil og politikk for å få være med i digital-klubben. Blir digital-TV bragt ned på norsk jord må TV3s holdning til reklame og etikk endres.

Administrerende direktør i TV3 i Norge, Kalle Lisberg sier til digi.no at det kan være aktuelt å tilpasse seg dagens norske reklameregler for å bli sikret plass i et eventuelt bakkebasert digital-TV nettverk.

- Om løsningen blir et digitalt bakkebasert norsk nett, har vi absolutt klare mål å plassere oss i en sånn sammenheng. Det kan innebære at vi flytter "hjem" og tilpasser oss norske reklameregler, sier Lisberg. Han har imidlertid mer tro på overføring med satellitt, også fordi han tror det blir billigere.

TV3 er en del av Modern Times Group (MTG), som er eier av TV3 i Danmark, Sverige og Norge. MTG har interesser innen områdene kringkasting, radio, forlagsvirksomhet, elektronisk handel og mediaselskaper i de skandinaviske land. TV-Shop, radiokanalen P4 og Oslo Kinoreklame er noen av selskapene i MTG-stallen.

Lisberg synes myndighetene bør tenke på viktigheten av å ha norske kanaler som formidlere av språk og kultur.

- Norske myndigheter må ha veldig klart for seg at det er en kulturpolitisk målsetting å bevare de norske kanalene NRK, TV2, TVNorge og TV3. Man vil aldri få en ny norsk TV-aktør av betydning. Det verste som kan skje, er at man mister en norsk aktør. Vi bombarderes av utenlandske kanaler, så det er viktig å beholde de få norske kanalene som er, mener TV3-sjefen.

- I dag er det en usunn situasjon at TV 2 styrer to kanaler. Dette reflekteres i at kjøpet ble godkjent med dispensasjon fra Konkurranseloven. NRKs aktivitet vil være å sikre seg sin posisjon gjennom solid plass i det nye digitale nettet, og skaffe seg så mange frekvenser som mulig. Det er viktig at andre kommersielle aktører får plass i et eventuelt bakkebasert nettverk, sier Lisberg til digi.no med klar referanse til sin egen kanal.

I Sverige har man basert seg på å starte opp med åtte kanaler i det bakkebaserte digitale nettet. En komité har foreslått kanalene som skal få lov å ligge i dette nettet i første omgang, og svenske TV3 skal dele frekvens med Kanal 5, som er et heleid selskap av den kommersielle hovedkonkurrenten Scandinavian Broadcasting System (blant annet deleier i TVNorge.)

- Vi håper på en dialog med myndighetene og at de kan se verdien av TV3 som en voksende kanal. Vi er norske og håper på å bli enda mer norske. Det er en viktig konkurransefaktor i det norske markedet. Publikum fortjener oss. TV3 var først ute og brøt monopolet. Vi ønsker å være i pakt med de norske verdiene både når det gjelder kultur og ytringsfrihet. Den største verdien med TV3 er at kanalen finnes, sier Lisberg.

Selv om digital-TV representererer en revolusjonær utvikling, har han et avslappet forhold til selve teknologien. Det er ikke det tekniske som er viktigst, men innholdet på de enkelte kanaler.

- Den kanalen med de beste programmene vil allikevel vinne. Innholdsplattformen er viktigst uansett digital eller analog overføring. I likhet med Einar Førde er jeg av den oppfatning at analog TV vil bli distribuert i hvert fall i ti år til. Det er forbrukerne som bestemmer når digital-TV får sitt gjennombrudd. Det som er viktig, er at kundene vet at de fortsatt kan få analoge signaler en god stund framover, sier Lisberg.

- Vi var for tidlig ute med ZTV og 3 + som ble formidlet digitalt. Ikke en gang alle kabelselskapene hadde digitale dekodere den gang. Det er veldig dyrt å være for tidlig ute i den teknologiske utviklingen. Vår strategi har blitt å gjøre kjernevirksomheten så god som mulig, sier Lisberg.

Uten et nordisk samarbeid, vil digital-TV bli vanskeligere enn nødvendig, tror han.

- Det er nøkkelen til hele digital-TV, blant annet med hensyn til pris og etablering av en standard-dekoder, at de nordiske aktører samarbeider. Vi har teknologien, men det som er viktig, er den digitale kodestandarden. Norge og Skandinavia er for lite til å ha egne standarder, så vi må samarbeide utover dette, sier Lisberg.

I dag er TV3 og MTG allerede inne på digital-TV-markedet med kortoperatøren ViaSat og på betal-TV markedet med TV1000, men mange nye tilbud vil vokse fram på dette området, tror Lisberg.

- Video-on-demand er helt sikkert et voksende område, men vil aldri bli en vesentlig trussel for fri TV-handel. Digital-TV gjør at hver nordmann kan bli sin egen desksjef. I første omgang er det videosjappa som vil tape. Den som har rettigheter til fotballkamper og de beste filmene, og sender dette ut "on demand" vil kunne tjene mye penger. I bunn og grunn handler det om hvem som baker de beste brødene, ikke hvem som sender brødene til butikken, mener Lisberg, som foreløpig ikke har så stor tro på den interaktive TV-seer.

- Som publikum vil man motta. Er man sliten, har man lite lyst til å velge kreative kameravinkler og liknende. Hele Norge vil ikke sitte og taste og surfe foran TV-en. Men interessen for dette vil øke når hastigheten (båndbredden, red.anm.) har kommet opp, tror Lisberg.

- Har kanalene et større ansvar forbundet med kvalitet i den digitale hverdag?

- Nei, men Trælvik (Pål Trælvik i TVNorge - red.anm.) har et poeng. Den digitale teknologien gir mulighet til å velge bort det man ikke vil ha. Alle nye digitale kanaler vil ha en pris. Det sikreste man kan si om den digitale framtid, er at den kommer til å bli dyrere. Saken er at det er kjempedyrt å lage program. Med mindre målgrupper blir kost per tusen enda større. Det fins en smertegrense for hva som er lønnsomt og hva folk er villig til å betale.

Til toppen