Digital-TV utsatt til neste år

Mens klokken går og andre teknologier utvikler seg, har regjeringen utsatt konkurransen om å bygge et bakkebasert digitalt TV-nett igjen.

Mens klokken går og andre teknologier utvikler seg, har regjeringen utsatt konkurransen om å bygge et bakkebasert digitalt TV-nett igjen.

"Jo flere kokker"-ordtaket synes å slå til for fullt i striden om utbygging av neste generasjons TV-nettverk i Norge. Stortinget ønsker i utgangspunktet et bakkebasert sendenett med master i stedet for konkurrerende teknologier som satellitt og telenettet.

For det er bare bakkenettet staten kan kontrollere gjennom å tildele frekvenser. Interaktive tjenester over telenettet og satellitt har Stortinget ingen kontroll over. Og Stortinget ønsker at distrikts-Norge skal få det samme TV-tilbudet som byene.

Men mange skal ha et ord med i laget, og de er uenige om både Telenors makt og grense for hvor mange nettet skal dekke. Anslag fra Telenor viser at å hoppe fra 85-90 prosent opp til 98-99 prosent dobler prislappen - kanskje med så mye som to milliarder kroner.

Det er Kulturdepartementet som har stoppet utlysningen, skriver Dagens Næringsliv. Departementet krever at det nye digital-nettet skal dekke alle som får TV-sendinger gjennom det eksisterende analoge nettet.

Statens Medieforvaltning mener at Telenor ikke skal ha noen sentral rolle i utbyggingen av det nye nettet - til tross for at Telenor sitter på pengene og at selskapet driver dagens sendenettverk.

Post- og teletilsynet mener at nettverket bare vil bli bygget med lavere krav om dekning og med Telenor som en sentral aktør.


Nå skal en ny arbeidsgruppe med representanter fra alle organene bli enige. Men hvis et forslag kommer på bordet, skal det kanskje ut til høring, noe som vil ta nye måneder.

Til toppen