Digital velferd skal berge Norge

Moderniseringsminister Morten A. Meyer fortalte IT-bransjen hvordan digital lønnsomhet skal berge Norge.

Moderniseringsminister Morten A. Meyer fortalte IT-bransjen hvordan digital lønnsomhet skal berge Norge.

Morten Andreas Meyer slo for kort tid siden på stortromma, da han lanserte planene om en egen borgerportal, med alle offentlige tjenester samlet på en side. Via en «din side»-funksjon på nettstedet norge.no skal privatpersoner og næringsliv kunne kommunisere med alle relevante offentlige instanser.

Minister Meyer planlegger å lansere portalen allerede i juli. Det er et svært ambisiøst prosjekt med tanke på at statlige etater, kommuner og øvrig forvaltning bruker i dag helt forskjellige systemer, og disse må koordineres for en felles offentlig IT-arkitektur.

På et topplederseminar gjennom Cisco Strategy Group i dag fortalte Meyer hvorfor modernisering av offentlige sektor er helt nødvendig på grunn av nye og store utfordringer i samfunnet.

Meyer sa at vi får flere eldre som lever lenger og som igjen vil presse på pensjonsutbetalinger. Samtidig vil petroleumsinntektene flate ut og synke. I jobbsammenheng endres mønsteret med mobilt kontor og effektivitet. Vi må forvente trangere økonomiske rammer som igjen stiller krav til økt produktivitet.

En folkeportal vil kunne gi både en døgnåpen forvaltning, raskere saksbehandling, svartidsgarantier og enklere språk.

Endringsvegring og stillstand truer velferden, understreket Morten A. Meyer.

Ettersom tiden fram til 1. juli nærmer seg med stormskritt, må Moderniseringsdepartementet legge opp til en rask anbudskonkurranse. Accenture som står bak drift av næringsportalen Altinn, kan synes å ha gode utsikter for borgerportalen. Altinn vil til neste år være skalert for elektronisk levering av selvangivelse for 2,5 millioner nordmenn.

Meyer har etablert et eNorge-forum med bransjetopper som fremste rådgivere. Trygg og sikker identifikasjon (PKI) skal være klart innen sommeren.

For å få en full integrasjon hvor IT-systemene i de ulike etatene «snakker» med hverandre og utveksler informasjon, så vil det kreve mye arbeid.

Statsråden medgir at det kan bli vanskelig å ha på plass en fullkommen versjon innen den tid, og har innrømmet at den første versjonen vil bære preg av å være «en første versjon».

Til toppen