Digitale arkiv krever egen makulering

Data Domain gjør det umulig å gjenvinne følsom informasjon når arkiverte filer slettes.

Digitale arkiv krever egen makulering

Data Domain gjør det umulig å gjenvinne følsom informasjon når arkiverte filer slettes.

Digitale arkiv er som alle andre: Etter en tid må de saneres for eldre materiale, enten fordi materialet er uinteressant fra et historisk perspektiv, eller fordi det er underlagt regler som sier de ikke skal oppbevares utover et visst antall år. I begge tilfeller må man sikre at materialet makuleres: Vanlig digital sletting innebærer overskriving av en innholdsfortegnelse: Dokumentene er der fortsatt, og vil kunne rekonstrueres.

Makulering er også påkrevet i de tilfeller der man ønsker å flytte et arkiv fra ett digitalt miljø til et annet, for eksempel for å frigjøre raske disker til nye oppgaver. Man kan ikke risikere at følsom informasjon blir liggende igjen.

Data Domain sier i en pressemelding at de er først ute med å legge makulering inn i teknologi for deduplisering, slik at en administrator kan velge filer som skal fjernes fra arkivet, og så kunne stole på at ingen kan gå inn på de fysiske diskene og finne igjen slettet informasjon.

Løsningen er lagt inn i produktet Retention Lock, som en prosedyre kalt System Sanitisation Process. Det primære målet med Retention Lock er det motsatte av makulering: Å hindre at arkivert materiale blir slettet eller manipulert med.

Makuleringsteknologien følger standarder etablert at USAs forsvarsdepartement (5220.22-M Clearing and Sanitisation Matrix) og standardiseringsorganet National Institute of Standards and Technology (NIST; Special Publication 800-88 Guidelines for Media Sanitisation).

Data Domain forsikrer at Retention Lock verner mot utilsiktet makulering, og at det først er når hele makuleringsprosessen er fullført, at makulerte filer ikke kan gjenvinnes.

Ifølge senioranalytiker Brian Babineau i Enterprise Strategy Group er digitale arkiv langt større enn det reelle behovet skulle tilsi. Babineau mener det er to grunner til det.

Den ene grunnen er at arkivene inneholder redundant – altså ikke deduplisert – materiale, som utallige kopier av dokumenter sirkulert som vedlegg til e-post.

Den andre grunnen er at man ikke greier fullt ut å fjerne data som man ønsker slettet.

Det er nettopp dette Data Domain mener å ha løst, med sin kombinasjon av deduplisering og fullverdig makulering.

    Les også:

Til toppen