Digitale brukermålinger en nødvendighet

Nytilsatt konsernsjef i SOL, Birger Steen, mener at utviklingen av nye, digitale plattformer gjør det helt nødvendig å få på plass brukermålinger online.

Nytilsatt konsernsjef i SOL, Birger Steen, mener at utviklingen av nye, digitale plattformer gjør det helt nødvendig å få på plass brukermålinger online.

Etter Sprays oppkjøp av den største danske portalen Jubii har krangelen gått høylydt mellom Spray ogSOL om hvem som er størst i Norden på internettbruk. For SOL er det svært viktig å inneha nummer én- posisjonen før børsnoteringen skjer i høst, spesielt på grunn av verdifastsettelsen av selskapet.

Dermed er nettstatistikker hvor man utnytter Internett for alt hva det er verdt - gull verdt.

Problemet er bare at det finnes ingen nordisk oversikt over størrelsen på internettbruken, verken på serversiden (som gir sidevisninger og brukersesjoner for hvert nettsted) eller på brukersiden (som gir antall unike brukere og bruksmønster).

Det er kun i Sverige man har fått på plass pålitelige panelmålinger gjennom analyseselskapet SIFO Interactive. De leverer både servermålinger gjennom Netcheck, men også bruker-/panelmålinger gjennom RelevantKnowledge, i dag Media Metrix. Det er disse panelmålingene som svenskene først og fremst refererer til når det gjelder bruk av Internett i Sverige.

I Danmark har Gallup implementert servermålingen WebMeasure, mens i Norge er disse online-målingene fortsatt på planleggingsstadiet.

Inntil de blir implementert og godtatt av de største nettaktørene har man kun telefonmålingene til Gallup å styre etter på det norske markedet.

Konsernsjef Birger Steen i SOL vil ikke uttale seg konkret om hvor mye størrelse har å si for SOL i forbindelse med børsnoteringen, men sier til digi.no at det uansett er svært viktig å få på plass uavhengige målinger verifisert av tredjepart.

Steen skal nå styre SOL-konsernet på nordisk basis

- At vi ikke har målinger i dag er en frustrasjon vi har måttet leve med. Et av problemene er at vi ikke har blitt enige om hva man skal måle, et annet at det ikke er kommet på plass noen tredje part som kan verifisere dem, sier han.

I 1998 ble det tatt initiativ mellom de største norske nettstedene for måling av nettbruken på serverbasis. Men initiativet endte med at representantene for papiravisene, NAL, sa nei.

Steen mener selv at SOL har tatt flere initiativ til å få på plass nettmålinger og er klar for å gjøre det på nytt. Men han sier det uansett ikke er tilstrekkelig bare å måle sidevisninger og brukersesjoner gjennom verifiserte server-statistikker.

- Jeg tror det vil være et marked både for server- og panelmålinger, men løsningen må være å få målt det fra brukernes ståsted. Etter hvert som man får flere forskjellige plattformer vil målinger på serversiden ikke være så interessant, sier Steen som mener at brukermålinger er et genialt konsept.

Brukermålinger gjøres ved hjelp av et representativt utvalg av online-brukere som får tildelt programvare til sin PC, mye av det samme som foregår i TV-bransjen. Ett av hovedproblemene er imidlertid at dette er et kostbart opplegg for nettstedene, et annet er at den fragmenterte nettbruken gjør at utvalget må være stort.

- Det som må kartlegges er når brukerne skifter onlinebruk fra jobb-PC til hjemme-PC til PDA, det vil si beveger seg fra en plattform til en annen, mener Steen. Dette innebærer at man er avhengig av å få en programvare installert i alle "dingsene" man benytter til online-virksomhet, enten det er WAP-baserte telefoner, PC-er eller digitale notisbøker.

Steen tror på servermålinger som en korreksjon til brukermålingene, men mener det er den enkleste ting av verden å få opp trafikken og sidevisninger på en webtjeneste. SOL i Norge er selv et nettsted som har enorm servertrafikk i forhold til det lille norske markedet.

- Alle i bransjen vet at det er relativt enkelt å få en økning med fem prosent i uken bare ved å gjøre design-endringer. Brukerne bryr seg egentlig ikke om hvor mange sidevisninger du har, og serverne blir bare overbelastet. Det kan imidlertid være greit å ha servermålinger som måleverktøy over tid, forutsatt at man ikke endrer konseptene sine drastisk, sier han og tror at når Internett en gang modnes som annonsekanal vil det bli overlegent alle andre mediekanaler.

- Når bruksmønsteret blir forstått, målesystemene kommer på plass, annonsekjøpere og annonseselgerne venner seg til å bruke nettet og forstå systemene, så vil annonsestyringen bli så effektiv at det er helt uovertruffent i forhold til alle andre mediekanaler, sier han.

Steen mener at annonsestyring gjennom servere, som blant annet gjøres av NetGravity- og DART-systemene til DoubleClick, over tid ikke kommer til å holde mot brukermålinger. Brukermålinger kan fortelle nøyaktig hvem som får vist hva av hvilke annonser i en tidsperiode.

Til toppen