Digitale fotobokser etter nyttår

Fra nyttår blir det flere digitale fotobokser som gjør det vanskeligere for fartssyndere å slippe unna.

Fra nyttår blir det flere digitale fotobokser som gjør det vanskeligere for fartssyndere å slippe unna.

Vegdirektoratet er godt i gang med utredning av digitale fotobokser her i landet. ATK-sentralen (automatisk trafikkontroll) arbeider med å utvikle automatiske systemer for å måle gjennomsnittsfarten mellom to påfølgende fotobokser.

Dette krever at man fortløpende tar bilder av alle biler, og gjenkjenner og lagrer skiltnummeret. Da vil det ikke lenger være mulig å passere fotoboksene i lovlig hastighet, og så råkjøre til rett før neste fotoboks.

Til nyttår avsluttes prøveprosjektet som finner sted på en tre kilometer strekning i sydgående løp av E6 ved Lillehammer.

Det blir da opp til Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet å ta stilling til hvor mange fotobokser i Norge som skal overvåke bilistenes gjennomsnittsfart.

Bildene blir tatt med usynlig blits som ikke registreres av føreren. Etter boksen vil det vare et skilt som advarer at det er måling av gjennomsnittshastigheten på strekningen.

Evalueringen gjennomgås nå av Vegvesenet og Datatilsynet. Ifølge Alftenposten kan det blir aktuelt fra Vegvesenet å skille mellom bokse som måler punktlighet og bokser som måler gjennomsnittshastigheten.

Men det er fullt mulig for råkjørere å skaffe seg en GPS-mottaker med en database over norske fotobokser. Se test av fotoboksvarsler på vår søsterpublikasjon Dinside.no/motor.

Myndighetene vil ennå ikke si noe om hvordan det slår ut på kø og irritasjon ved sjåfører som vet at de blir overvåket og som setter ned farten.

Til toppen