digitale fra Kanal 1

I dag prelanserer Kanal 1 digi:data og digi:tele, to nisjerettede redaksjonelle internett-produkter med målgrupper i norsk data- og telebransje.

I dag prelanserer Kanal 1 digi:data og digi:tele, to nisjerettede redaksjonelle internett-produkter med målgrupper i norsk data- og telebransje.

Konseptet digi: er etablert som et varemerke og et paraplybegrep for en serie nisjerettede, "business-to-business" publikasjoner. I dag lanseres digi:data og digi:tele. digi:data og digi:tele er søsterpublikasjoner så nært som to søsken kan være, men skiller seg fra hverandre ved små nyanser i design og presentasjon, samt målgruppene de henvender seg til.

Fullt i pakt med data- og teleindustriens tradisjoner har vi valgt å prelansere digi: Egentlig blir det ikke lansert før den 26. august. I mellomtiden har vi tenkt å rense applikasjonene som ligger bak for feil og svakheter, samtidig som vi vil bygge opp databasene som understøtter produktene.

Dessuten vil vi gjerne vite hva du syns. Hvordan fungerer det? Er det en tilfredsstillende tjeneste? Er det noe du savner?

Vi vil, som de fleste andre, sette ekstremt pris på tilbakemeldinger. Det er enkelt: Bare klikk her og si hva du mener.

Internett Kanal 1 AS føler at internetts fremste kapasitet ligger i muligheten til å smalne inn mot stramt avgrensede målgrupper. Kanal 1 redaksjonen har tung kompetanse på IT-markedet, og har definert to markedssegmenter innen IT som de mest interessante.

Du finner mer informasjon om digi: ved å klikke på "Om digi:data" eller tilsvarende i venstre marg.

Lykke til.

Til toppen