Digitale medier får pressestøtte

Kulturminister Huitfeldt varsler plattformnøytral ordning.

Regjeringen vil gi mediestøtte også til digitale publikasjoner. Det varsler kulturminister Anniken Huitfeldt.
Regjeringen vil gi mediestøtte også til digitale publikasjoner. Det varsler kulturminister Anniken Huitfeldt. (Bilde: Per Ervland)

Kulturminister Huitfeldt varsler plattformnøytral ordning.

Oslo (NTB-Pål Mathisen): Regjeringen foreslår produksjonstilskudd eller pressestøtte også til digitale utgivelser. Tidligere har denne ordningen vært bundet til papiraviser.

– Vi mener det er behov for å modernisere dagens pressestøtte, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Dagens produksjonsstøtte til dagsaviser er en papirbasert støtteordning rettet mot vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag.

– I dag taper aviser som mottar produksjonstilskudd på at leserne velger nettutgaven framfor papirutgaven. Vi ser at den papirbaserte støtteordningen motvirker innovasjon og utvikling av digitale produkter i virksomheter som får støtte. I en tid der avisopplaget går ned, må vi ha en mediestøtte som legger til rette for dette, sier Huitfeldt.

Forslaget om endring av produksjonsstøtte for dagsaviser er et ledd i oppfølgingen av Slettholm-utvalgets utredning.

– Fremtidsrettet ordning
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) mener det er positivt at Kulturdepartementet foreslår en fremtidsrettet ordning for produksjonstilskudd til aviser, hvor tilskudd ikke lenger knyttes til utgivelse på papir.

– Produksjonstilskuddet er et viktig virkemiddel for å opprettholde og sikre avismangfoldet. Med denne ordningen bringes pressestøtten inn i dagens medievirkelighet, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Av hensyn til de berørte avisene er det viktig at gjennomføringen skjer fra neste år, mener MBL.

To omlegginger
I regjeringens forslag er det først og fremst kvalifikasjonskrav og fordelingskriterier som berøres.

Kvalifikasjonskravene endres slik at det ikke lenger stilles krav til at støttemottakerne må utgi papiravis, og dermed åpnes det også for medier som utelukkende publiserer på internett.

Forslagene til fordelingskriterier innebærer at det tas hensyn til digitale utgivelser ved beregning av støtte. Det betyr at alle publiseringsplattformer trekkes inn i beregningen av opplag og antall utgivelser, og ikke bare publisering på papir.

I tillegg foreslår departementet enkelte mindre endringer, deriblant å presisere ordningens formål og tydeliggjøre hvilke innholds- og formålskrav ordningen er ment å gjelde for.

Til toppen