Digitale signaturer vil bølge over Norge

I-Nett Norge melder om sterkt økende interesse for digitale signaturer og smartkort. Et samarbeid med den svenske leverandøren iD2 skal bidra til å møte behovet.

I-Nett Norge melder om sterkt økende interesse for digitale signaturer og smartkort. Et samarbeid med den svenske leverandøren iD2 skal bidra til å møte behovet.

iD2 Technologies leverer produkter som inngår i infrastruktur for offentlige nøkler - PKI eller "public key infrastructure" - det vil si alt som skal til for å forvalte og bruke digitale signaturer, smartkortbasert autentisering og så videre.

Selskapet har hittil vært representert i Norge gjennom Merkantildata, og fått en rekke store kunder, blant dem Posten Norge. Nå er Merkantildata supplert med det lille, men sterkt voksende sikkerhetskonsulentselskapet I-Nett Norge.

- Vårt inntrykk er at behovet for digitale signaturer og smartkortteknologi er sterkt økende i Norge, sier sjef for IT-sikkerhetsavdelingen i I-Nett, Øivind Lunde. - Vi er i dialog med betydelige aktører i inn- og utland.

Lunde viser blant annet til et seminar som I-Netts avdeling i Ålesund kjører i dag, om IT-sikkerhet i små og mellomstore bedrifter.

- Det er over 30 deltakere. Bedriftsledere begynner å forstå at de økonomiske konsekvensene etter datainnbrudd og virusangrep kan begrenses ved bedre rutiner og større bevissthet.

Samarbeidet med iD2 er rettet mot det offentlige, samt mot finans- og bedriftsmarkedet. I-Nett legger iD2s løsninger for brukerautentisering inne i sine integrerte løsninger for sikkerhet og e-handel. Partnerne viser til en undersøkelse fra Datamonitor som tyder på at bruken av PKI-teknologi vil øke med 60 prosent innen 2003, og utgjøre 17 prosent av det samlede markedet for sikkerhetsløsninger.

ID2s løsninger brukes til å sjekke at brukere av tjenester er dem de gir seg ut for å være. Kunder er banker, offentlige organisasjoner, teleselskaper og andre tjenester i Europa og Asia. Selskapet eies av Cisco, Ericsson, Reuters, SAP og Schroder Ventures.

Les mer om digitale signaturer:


Få digitalt sertifikat helt gratis
Til høsten får du digtal signatur
E-post skal gi døgnåpen forvaltning
Smartkortsikkerhet i Operas kommende e-post-leser
Begrenset levetid for digitale signaturer
Norge utreder digitale signaturer i forvaltningen

Til toppen