Digitale sykehus: Tre milliarder kroner

Aust-Agder Sentralsykehus har digitaliserte pasientbehandlingen. Regningen for hele Norge blir minst på tre milliarder kroner.

Helseminister Tore Tønne ønsker å digitalisere det norske helsevesenet for å spare penger og øke kvaliteten. For dagens papirhauger skal både lages og transporteres mellom mange helseaktører. Tidlig i januar la Tønne frem "si @"-planen, en plan for å lage et nasjonalt helsenett som skal la leger, sykehus og apotek kommunisere papirløst. Men Stoltenberg-regjeringen har ikke bevilget penger til å gi sykehusene de nødvendige IT-systemer for å kommunisere digitalt. Dette må sykehusene stort sett finansiere selv over - i mange tilfeller - krisebudsjetter.


Hva dette vil koste er det ingen som har regnet på. Digitaliseringsprosjektet til Aust-Agder Sentralsjukehus gir en forsiktig pekepinn på hva totalregningen kan bli. Aust-Agder Sentralsjukehus har som første sykehus laget et elektronisk pasientjournalsystem og skannet inn den viktige delen av pasientenes gamle prøver og behandlingsnotater. I tillegg har de skaffet seg et pasient-administrasjonssystem (avtaler).

Den samlede prislappen for digitaliseringen ble 56 millioner kroner, fordelt over fire år. Når man ser på at Aust-Agder Sentralsjukehus hadde 12.000 innlagte pasienter i fjor og tallet for hele Norge var 822.000, kan man gjøre et svært grovt overslag: Totalregningen for å gjennomføre en tilsvarende digitalisering for hele landet blir på tre milliarder kroner.

Og dette er ikke alt. Staten ønsker også full digital røntgenbehandling og elektronisk konsultasjon mellom vanlige leger og spesialister. Men potensialet for besparelser er stort.

- Et konservativt anslag tilsier at vi kan spare én milliard kroner i året, sier Hans Christian Holte, avdelingsdirektør i administrasjonsavdelingen i Sosial- og helsedepartementet til digitoday.no.

Som en del av dette vil Trygdeetaten kunne spare 200-300 årsverk (100-150 millioner kroner) på elektronisk kommunikasjon med legene.

- Vi er godt fornøyd med hva de har fått til på Aust-Agder Sentralsjukehus. Vi ønsker å få til tilsvarende løsninger ved andre sykehus, særlig samhandling mellom spesialister og almenleger, sier Holte.