Digitale TV-opptakere bremser TV-bransjen

Stadig flere tar opp og spoler over TV-reklamen. Dette rammer nå den amerikanske TV-bransjen for fullt.

Stadig flere tar opp og spoler over TV-reklamen. Dette rammer nå den amerikanske TV-bransjen for fullt.

Med introduksjonen av den personlige digitale videoopptakeren (PVR/DVR) blir TV-seingen vesentlig annerledes i årene som kommer. Den mest kjente PVR-en er TiVo, en spiller som amerikansk TV- og reklamebransje frykter som pesten.

Den inneholder en harddisk som gir forbrukerne anledning til å redigere sin egen TV-kveld og se på når de selv vil. Det som er marerittet for amerikanske kringkastere og reklamemakere er at den også gir deg muligheten til å hoppe over TV-reklamen.

Med såkalt "tidsskifting" kan du trykke på pause i favorittprogrammet og spole tilbake for å få med deg det som du eventuelt går glipp av.

I USA er disse opptakerne etter hvert blitt populære. Siden 1998 har disse mulighetene vært et abonnementstilbud i USA. TiVo er det meste kjente og meldte så sent som i april om en abonnementsbase på 1,3 millioner brukere. Selskapet regner med en dobling av dette antallet et stykke ut i 2006.

Bransjen selv har estimert at det finnes rundt tre millioner forskjellige typer spillere med harddisker i amerikanske husholdninger og har beregnet at det antallet vil stige til 30 millioner innen fem år.

Men det er ikke alle som gleder seg. Den amerikanske TV-bransjen har lenge blitt konfrontert med hva de gjør når TV-seerne begynner å droppe den tradisjonelle reklameblokken.

Og nå begynner annonsørene også å røre på seg. I en fersk undersøkelse svarer en overvekt av amerikanske TV-annonsører at de kan komme til å kutte budsjettene med så mye som 20 prosent de nærmeste fem årene. Det melder News.com.

Årsaken er nettopp de personlige videoopptakerne.

Det er Forrester Research som har utført undersøkelsen i samarbeid med the Association of National Advertisers.

Opptakerne gir muligheter for mer målrettede reklameeksponeringer mot enkeltgrupper, men det ser ikke ut til å gjøre inntrykk. Over tre-fjerdeler av de 55 annonsørene på nasjonalt nivå som ble spurt i undersøkelsen, sa at de ville kutte i TV-reklamebudsjettene. Av disse vil 63 prosent redusere reklamebruken med 20 prosent eller mer. Dette ifølge News.com.

Mer enn 90 prosent av annonsørene vil komme til å kreve bedre målinger av TV-seingen enn de får i dag. Per i dag er det selskap som analyseselskapet Nielsen som utfører slike målinger i USA og vil måtte levere mer enn dekning (antallet folk som får muligheten til å se reklamen og frekvens (hvor ofte disse kan se reklamen).

Tre fjerdedeler av annonsørene melder at de vil øke budsjettene for Internett i stedet. Nesten halvparten sier de vil overføre penger til andre medier som magasiner og radio.

Til toppen