Digitaliserer kulturarven

Enorme samlinger skal bli søkbare, lover kulturminister Trond Giske.

Digitaliserer kulturarven

Enorme samlinger skal bli søkbare, lover kulturminister Trond Giske.

Regjeringen ønsker å bevare kulturarven for fremtiden. Nå går startskuddet for en nasjonal digitalisering av arkiv, bibliotek og museer.

Samlingene skal gjøres søkbare og tilgjengelig for alle, innholdet skal formidles på en brukervennlig måte. Det skal legges særlig vekt på å utvikle gode digitale tilbud for bruk i utdanningssektoren.

Det lover kulturminister Trond Giske i stortingsmeldingen om digital bevaring, som han legger frem i dag.

Hensikten med meldingen er å komme med en strategi for å bevare og tilgjengeliggjøre kulturarven vår. Storingsmeldingen legger vekt på at digitaliseringen vil gi tilgang til viktig historisk kildemateriale for fremtiden.

Det er på det rene at kulturarvinstitusjonene som skal digitaliseres har store samlinger, informasjonsmengdene er derfor svært omfattende.

- Dette skaper store utfordringer når det gjelder å holde oversikt, forvalte og tilgjengeliggjøre innholdet for brukere, heter det i meldingen.

Kulturdepartementet opplyser at innholdet også vil kunne berikes ved hjelp av sosiale nettverksmuligheter og wiki-løsninger.

Her kan du lese hele den omfattende stortingsmeldingen.

    Les også:

Til toppen