Digitaliserer og legger ut Europas kulturarv

EU bevilger 120 millioner euro til et kommende åpent nettbibliotek: Europeana.

Digitaliserer og legger ut Europas kulturarv

EU bevilger 120 millioner euro til et kommende åpent nettbibliotek: Europeana.

I en melding fra EU-kommisjonen heter det at drømmen om et europeisk digitalt bibliotek nå nærmer seg virkelighet. Nettsted Europeana inneholder per i dag en demo-utgave av det som skal gi alle tilgang til Europas kulturarv, i form av digitaliserte bøker, manuskripter, malerier, musikkopptak samt arkiver og annet museumsmateriale. Europeana vil i stor utstrekning fungere som portal til materiale fra andre kilder til digitalisert kultur, som British Library, Louvre, og det franske Institut national de l’audiovisuel.

EU-kommisjonen bevilger nærmere 120 millioner euro i 20090–2010 for å styrke Europeana. 69 millioner euro fra EUs forskningsprogram skal øremerkes digitalisering og utvikling av digitale bibliotek. 50 millioner euro fra EU-programmet for konkurransekraft og innovasjon skal gå til tiltak for å bedre allmennhetens tilgang til kulturelt innhold.

Dette er på langt nær nok til å realisere visjonene med Europeana. Europeiske bibliotek innholder over 2,5 milliarder bøker, men bare rundt 1 prosent av det arkiverte materiale er tilgjengelig i digital form. Et prosjekt for å digitalisere fem millioner bøker fra Europas biblioteker er kostnadsberegnet til rundt 225 millioner euro. I tillegg krever Europeana at også for eksempel manuskripter og malerier digitaliseres.

Kommisjonen retter følgelig en appell til medlemsstatene om å trappe opp innsatsen innen digitalisering, gjerne i samarbeid med privat sektor.

Det kreves først og fremst større bevilgninger og klare planer. Dessuten må metoder og teknologi for å bevare digitalt materiale forbedres. For at Europeana skal bli en effektiv portal må man bli enige om en del felles standarder for ulike informasjonskilder og databaser. Til slutt må man løse utfordringer innen opphavsrett. Kommisjonen framhever problemet med verk under opphavsrett der det ikke er mulig å finne ut hvem som innehar opphavsretten.

«Støvler» av Vincent van Gogh spiller en viktig rolle i demo-utgaven av Europeana.
«Støvler» av Vincent van Gogh spiller en viktig rolle i demo-utgaven av Europeana.

Blant landene som har gått i spissen for å digitalisere sin del av kulturarven, nevner kommisjonen Slovenia, Slovakia, Finland og Litauen. De mest tilbakeholdne er Tyskland og Polen. Bare en av fire tyske museer med digitalisert materiale gjør dette materialet tilgjengelig over nettet. Av digitalisert materiale i polske arkiver er bare 1 prosent tilgjengelig over nett.

    Les også:

Til toppen