Digitalisering skaper enorme skannerjobber

Digitalisering skaper enorme skannerjobber

Nå skal kommunene digitaliseres, noe som skaper enorme skanne-jobber. Bærum kommune er godt i gang.

Krav om forenkling og effektivisering, vil etterhvert tvinge fram digitale løsninger i kommunal og offentlig sektor.

Bærum kommune har kommet godt i gang med den digitale utviklingen, og lagrer i prinsippet ikke mer papir. I løpet av året skal kommunen skanne over 40 000 byggesaksmapper på opptil 600 000 sider.

Bærum kommunene er dog blant de større i landet, men prosjektet demonsterer at det kan bli mye store prosjekter for både de som selger store skannere og tilbyr hjelp i årene fremover. Det finnes 434 kommunere i Norge og byggesak er bare en av mange dokumentsamlinger.

Jobben vil være så stor at kommunen har valgt å legge jobben ut på anbud, skriver Asker og Bærum budstikke.

Kjell Berge hos Geodata-avdelingen i Bærum kommune tror det kan være snakk om mer enn en person som må jobbe heltid med dette i ett år. I tillegg til den fysiske jobben med å skanne, skal det også tilrettelegges for et nytt system.

Til dette ønsker kommunen et firma som har erfaring med tilsvarende prosjekter.

Det er byggesaksmapper i Bærum fra 1972 til 2004 som skal lagres elektronisk. Det innebærer opptil 600 000 A4 ark som nå oppbevares i et stort arkiv i kommunegården i Sandvika. Hvert enkelt ark må legges i en skanner og avfotograferes.

Alle byggesaksmappene skal knyttes til kommunens kart på Internett. Når man klikker på eiendommen, skal man også få opp dokumentene i byggesaksmappen. Dette kan være alt fra tegninger til huset, tillatelse til et tilbygg eller avslag på en terrasse.

Alle dokumenter som har kommet til siden 2004 er allerede lagret

Til toppen