Digitalpenn AS solgt til Sverige

Omdøpes til Håndverksdata AS.

Digitalpenn AS solgt til Sverige
Digitalpenn sørger for perfekt og automatisk datafangst i situasjoner der det er mer hensiktsmessig å registrere direkte i et papirskjema enn på pc eller brett. Bilde: Digitalpenn

En svensk leverandør av IT-systemer til håndverkere, Hantverksdata Norden AB, har kjøpt alle aksjene i den norske bedriften Digitalpenn AS og døpt den om til Håndverksdata AS.

Digitalpenn er først og fremst kjent for sine løsninger for datafangst, som bedriften har utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjonene NELFO og NHO Service. «NELFO Digitalpenn» er et digitalt dokumentasjonssystem for tekniske anlegg. «NHO Service ePenn» er et IT-system for kvalitetskontroll og dokumentasjon for service- og renholdsbransjen.

Kjernen i disse systemene er at brukere fyller ut papirskjemaer med den digitale pennen til Anoto: Pennen registrerer både hva som skrives og hvilket skjemafelt det skrives i. Pennen kan lagre store mengder utfylte skjemaer. Data som overføres fra pennen er garantert identiske med dem som står i de utfylte papirskjemaene.

250 norske elektroinstallatører bruker NELFO Digitalpenn, mens over 70 bedrifter og institusjoner bruker NHO Service ePenn.

Systemene som Digitalpenn har utviklet skal føres videre i både Norge og Sverige.

Den største følgen oppkjøpet får for det norske markedet er at Håndverksdata vil lansere Hantverksdatas nettbrettbaserte håndverkersystem Entre 110 i Norge. Dette systemet har løsninger for bygg, heis, rør/VVS, malere og VKE (kulde- og varmepumper).

Digitalpenn AS har 6 ansatte og omsatte i 2012 for 12 millioner kroner. Daglig leder Arnfinn Revelsby fortsetter som sjef for Handverksdata.