Digitalt tankesett skal inn med den journalistiske morsmelka

Ved Kansas University skal journalistudenter kastes ut i den digitale verden tidlig i utdanningen. Ved hjelp av nettet skal studentene lære å beherske flere sider ved journalistikken.

Ved Kansas University skal journalistudenter kastes ut i den digitale verden tidlig i utdanningen. Ved hjelp av nettet skal studentene lære å beherske flere sider ved journalistikken.

University of Kansas har startet et digitalt prosjekt hvor journalistikkstudenter skal hanskes med den digitale hverdag fra første dag. Prosjektet lar studenter fra radio-, TV- og avisjournalistikk sammen med design- og ingeniørstudenter utarbeide et nettsted hvor alle skal få brukt sine talenter og satt ideer ut i praksis. Navnet på nettstedet og prosjektet er Digital Jayhawk (DJ), skriver det amerikanske mediemagasinet Editor & Publisher.

Tidligere kunne en student som studerte avisjournalistikk ved universitetet risikere å ikke lære noe om for eksempel etermedier i løpet av studietiden, men nå skal nettprosjektet gjøre dette lettere å gjennomføre. Nettstedet skal ha alle audio-, video og interaktive muligheter. Studenter vil nå lære å beherske alle verktøy uansett hvilken retning de studerer, og DJ vil bli brukt som måten denne kunnskapen settes ut i praksis.

Dekan for fakultetet School of Journalism and Mass Communications, James K. Gentry, uttaler til Editor & Publisher at målet for nettstedet er i første rekke å lære studenter journalistikk, men hvis DJ kan generere nok inntekter til å bli økonomisk uavhengig, støtter han det. En mulighet kan være å selge løsningen som en abonnementstjeneste til tidligere studenter med oppdatert sportsstatistikk og annen informasjon de kan være villige til å betale for.

Fakultetet regner med at de har brukt rundt 100.000 dollar på utvikling av nettsiden, eller i underkant av 800.000 norske kroner.

Ved Universitetet i Kansas studerer rundt 700 studenter lavere grader av journalistikk og rundt 90 studenter høyere grader. Av disse er i dag rundt 55 direkte involvert i arbeidet med DJ. I forhold til året før har fakultetet over 100 flere journalistikkstudenter, blant annet på grunn av fokus på nye media.

Til toppen