digitoday.no utilgjengelig fredag kveld

På grunn av fysisk flytting av serverparken til digitoday vil tjenesten være utilgjengelig i noen timer fredag kveld.

På grunn av fysisk flytting av serverparken til digitoday vil tjenesten være utilgjengelig i noen timer fredag kveld.

Flyttingen av serverne tar til klokken 22.30 fredag kveld. Vi vil selvsagt forsøke å gjøre nedetiden så kort som overhodet mulig, slik at tjenesten ikke blir utilgjengelig i mer enn et par timer.

Dessverre medfører flyttingen også endring av IP-adressen til maskinene, noe som betyr at DNS (Domain Name System) må oppdateres etter at serverne er operative igjen. Dette kan dessverre medføre at de vanlige webadressen (digitoday.no og digitoday.fi) vil være utilgjengelige i ytterligere noen timer.

Til toppen