Din egen vei til datakompetanse

Det er nå mulig å trene til kompetansebeviset Datakortet uten å måtte fysisk delta på et kurs. Selskapet M2S har utgitt en CD-ROM-plate som skal trene brukeren fram mot den endelige testen. digi.no har testet produktet.

Det er nå mulig å trene til kompetansebeviset Datakortet uten å måtte fysisk delta på et kurs. Selskapet M2S har utgitt en CD-ROM-plate som skal trene brukeren fram mot den endelige testen. digi.no har testet produktet.

Kurset som tilbys på CD-en er tredelt. Etter at man først har stilt inn hvilken modul man ønsker å øve seg på (eventuelt alle). Først bør man gjennomføre starttesten. Her besvarer man et antall spørsmål som gjør det mulig for programmet å kartlegge brukerens kunnskaper. Alle spørsmålene er av typen multiple choice hvor man skal velge ett eller flere av et utvalg svaralternativer. Ut fra dette skal programmet utarbeide et skreddersydd kursinnhold for brukeren. Man kan selvsagt også starte rett på kurset, men da vil også detaljer man kjenner fra før bli presentert.

Veien til Datakortet er et av en rekke interaktive, CD-ROM-baserte opplæringsprogrammer i produktserien Wit fra M2S (Multimedia Software Scandinavia). Akkurat som selve Datakortet består Veien til Datakortet av syv ulike moduler som skal dekke de mest vanlige bruksområdene for PC.
Veien til Datakortet er et av en rekke interaktive, CD-ROM-baserte opplæringsprogrammer i produktserien Wit fra M2S (Multimedia Software Scandinavia). Akkurat som selve Datakortet består Veien til Datakortet av syv ulike moduler som skal dekke de mest vanlige bruksområdene for PC. Modulene kan tas uavhengige av hverandre og dekker henholdsvis "Grunnleggende IT-forståelse", operativsystem, tekstbehandling, regneark, presentasjon, database og nettverkstjenester - primært Internett. Alle modulene er rettet mot produkter fra Microsoft, Office 97-pakken er dominerende.

Modulene kan tas uavhengige av hverandre og dekker henholdsvis "Grunnleggende IT-forståelse", operativsystem, tekstbehandling, regneark, presentasjon, database og nettverkstjenester - primært Internett. Alle modulene er rettet mot produkter fra Microsoft, Office 97-pakken er dominerende.


Selve kurset er basert på at man har enten Windows 95 eller Windows NT 4.0, Office 97, samt Internet Explorer. Kurset fungerer som et multimediaforedrag. En foreleser leser kommentarer til foiler som vises på skjermen. Forelesningen er delt opp i en rekke seksjoner, og mellom seksjonene er det meningen at brukeren skal prøve ut det vedkommende har lært i seksjonen brukeren nettopp har gått gjennom. Brukerne kan selvsagt avslutte kurset når som helst, programmet husker hvor langt brukeren var kommet slik at det er enkelt å fortsette der man slapp.

Etter at brukeren har gjennomført kurset i den eller de delene han eller hun ønsker, er det meningen at vedkommende skal ta sluttesten. Dette er som starttesten en multiple choice-test, hvor spørsmålene skal være av samme type som man vil kunne få under selve Datakort-testen. I det samme vinduet som spørsmålene stilles, ser man også grafer for hvor langt i testen man er kommet, men i motsetning til i starttesten, får man ikke vite feilprosenten. Siden dette tross alt er et opplæringsprogram, burde man også i den avsluttende testen få vite hvor godt man har gjort det, ikke bare om man har bestått eller ikke.

Det er mulig for flere brukere å benytte den samme installasjonen av Veien til Datakortet. Når man starter opp programmet, får man beskjed om å registrere seg som kursdeltaker. Dette er nødvendig at programmet skal kunne skille mellom de forskjellige deltakerne.

Forøvrig er Veien til Datakortet svært intuitivt og greit å bruke. Spørsmålene - som skal tilsvare det man får ved virkelige eksamener til Datakortet - er på et nivå at det aller fleste vil kunne svare på en del allerede uten å ta kurset. Men det finnes også en rekke spørsmål som krever at man kjenner den aktuelle programvaren i detalj. Det er jo nettopp den kursdelen av Veien til Datakortet skal hjelpe brukeren med.

Vi synes Veien til Datakortet er et godt gjennomført produkt uten spesielt store mangler. Prisen på 2500 eksklusiv mva. er langt rimeligere enn hvis man skulle ta alle kursdelene på vanlig måte. Et alternativ er selvsagt å kjøpe enkle brukerhåndbøker til den aktuelle programvaren for så å lese seg til kunnskapen på egenhånd. Fordelen med Veien til Datakortet er selvsagt at den er spesielt lagt opp mot den type spørsmål som eksamen i Datakortet er basert på. I tillegg er testene gode måter å få tilbakemeldinger på hva man kan og hva man bør øve mer på.

Veien til Datakortet finnes på flere språk og har ifølge Ole Martin Dahle, administrerende direktør i M2S Norge, vært spesielt populært i forbindelse med hjemme-PC-løsninger hos større bedrifter. Blant annet har Volvo kjøpt mer enn 33.000 eksemplarer.

Oversikt over forhandlere av Wit-produktene finnes på nettstedet til M2S. Peker til dette finner du i spalten til høyre.

Til toppen