Din PC kan komponere ny musikk

Programmet Sound Raider tygger WAV-filene det finner på PC-en og setter dem sammen til et sært, men variert, stykke ny musikk.

Opphavet til programmet er den britiske programmereren og eksperimentelle komponisten Andy Wilson. Han skal ha latt seg inspirere av annen "generativ" musikk, men ville lage noe som folk lettere kunne kjenne seg igjen i. Derfor valgte han å lage et program som tar utgangspunkt i det som finnes av lydfiler i WAV-format på en gitt PC. Lydene forvrenges og forstrekkes og settes sammen. Ti lyder kan spilles av samtidig, fordelt på fem kanaler som lytteren kan manipulere selv.

På min PC, der musikkfilene i hovedsak er i midi-format, tenkte jeg det ikke kunne være særlig å hente. Men Raider fant fram, og satte i gang med brusing og prusting, avbrutt av noen hammerslag og litt fløytespill. Programmet har tydeligvis noen rytmiske verktøy. Lydene springer periodisk fram og tilbake omtrent som bølger mot en vegg. For å tiltrekke smilende og interesserte kolleger var det nok å sette opp lydstyrken.

Første omgang med programmet varte en halv time. Ut på ettermiddagen skulle jeg demonstrere funnet igjen. Da fikk jeg en melding om at programmet var gått ut på tid. Dette er sikkert en uforutsett lus. Jeg har sendt klage til komponisten. Den påståtte bruksbetingelsen for dette stykke shareware er at du skal kunne bruke programmet i 30 dager før du må betale 20 pund.

Til toppen