DinSide må femdoble salget

Forbrukertjenesten DinSide, som er heleiet av Scandinavia Online har gått med solide underskudd etter at SOL overtok denne i fjor sommer. Bare i det siste halvåret hadde tjenesten et underskudd på 27 millioner svenske kroner. Nå skal det bli andre boller.

Nettjenesten DinSide AS går med dundrende underskudd. Selv det meget gode annonseåret 2000 var ikke nok til å gi Norges største nettjeneste på forbrukerorientert informasjon et overskudd.

DinSide ble solgt til Scandinavia Online AS (SCO) i fjor sommer og således er bare halvårsresultatet for tjenesten tatt inn i regnskapet for SOL. Men der fremkommer det at DinSide solgte annonser for 5,9 millioner svenske kroner mens ordinære kostnader beløp seg til 21,7 millioner. Det ga et driftsunderskudd for tjenesten på 15,8 millioner svenske kroner. I tillegg har man gjennomført avskrivninger på goodwill på størrelsesorden 5,8 millioner per kvartal, eller 11,5 millioner det siste halvåret.

Det betyr at DinSide har gått på et samlet tap på 27,4 millioner kroner siden SOL tok over den forbrukerorienterte nettavisen.

I dag er det ansatt 38 personer i DinSide etter at man har slanket staben noe fra forrige nyttår da man hadde 41 personer på lønningslisten.
Jon Erland Madsen, redaktør i DinSide kan fortelle til digitoday.no at selskapet har et klart siktemål om at driften skal gå balanse i løpet av 2001.


- Det er ikke noe mål for DinSide å tape penger, og i løpet av året skal vi "åkke som" tjene penger, sier Madsen.

DinSide lever utelukkende av annonser, og har så langt ingen planer om å etablere andre inntektskilder. Skal DinSide nå målet om balanse i driften må de derfor femdoble sine inntekter om dagens kosntadsstruktur videreføres. Det naturlige motstående alternativet er å kutte kostnader tilsvarende.

- Hvordan har salget så langt i år sett ut for DinSide?

- Vi registrerer at det klages over markedets størrelse og vi antar derfor at det ikke vokser spesielt. Uten at jeg kan si noe mer, er det klart at hvis markedet vokser så sakte som det sies, så øker vi vår markedsandel, sier Madsen til digitoday.no.

Birger Steen konsernsjef i Scandinavia Online sier til digitoday.no at man løpende ser på kostnadsstrukturen i alle ledd av konsernet.


På spørsmål om det vil være aktuelt å skyte inn mer penger i DinSide for å videreføre driften for nettjenesten, svarer Birger Steen:

- Vi eier hele DinSide, og det vil ikke være aktuelt å slå selskapet konkurs. Sånn sett støtter vi allerede dagens drift i og med at de alt går med underskudd.

Til toppen