DinSide med kjempeproblem i tredje kvartal

DinSide omsatte for kun 1,4 millioner kroner i tredje kvartal. Selskapet måtte kredittere annonsesalg etter å ha oppdaget et stort problem i salgsavdelingen. - Dette er det ryddet helt opp i. Internt er det gjort en strålende jobb, sier publisher Bernhard Steen til digi.no.

DinSides omsetning falt fra 4,3 millioner (svenske) kroner i andre kvartal til 1,4 millioner kroner i tredje kvartal i 2001.

Den dramatiske nedgangen skyldes ikke bare et sviktende annonsemarked eller terroraksjonen 11. september: det skyldes aller mest et internt problem i salgsavdelingen i selskapet. I tredje kvartal har DinSide måttet foreta salgskreditteringer til kundene.

Etter det digi.no forstår, skal problemet ha oppstått i salgsavdelingen hvor det skal ha blitt rapportert inn ikke-eksisterende salg, noe som har direkte berørt inntektsstrømmen til DinSide.

Bernhard Steen ønsker ikke å gå i detaljer om saken.


- Det har vært en svært uheldig episode hos oss, som vi har måttet foreta en dramatisk avskrivning på. Det er nå til de grader ryddet opp i. De ansatte her har gjort en strålende innsats. Vi har også sørget for at det som skjedde, ikke kommer til å skje igjen, sier han.

Utover det, vil han ikke kommentere hendelsen.

Steen hevder at selskapet er godt nok trimmet for neste år. Allerede i første kvartal 2002 er det meningen at Steen & Co. skal gå i pluss.

- Vi skal klare det. Det tror jeg veldig på. Fjerde kvartal er bra ut., og vi lanserer snart noen skikkelig bra nye applikasjoner på reise- og økonomisiden, sier han. Han vil imidlertid ikke være blant de første som lanserer brukerbetaling, selv om han selv har stor tro på at forbrukertjenesten DinSide er noe nettbrukerne vil være villige til å betale for.

Per i dag er det 22 ansatte i DinSide, noe som gjør at kostnadsbasen fortsatt er betydelig.

I tredje kvartal hadde driftskostnadene steget til 6,6 millioner kroner for det kvartalet, en oppgang fra 4,6 milioner svenske kroner. Økningen skal, ifølge regnskapsrapporten til SOL AB, være at kredittnotaene i forbindelse med salget har blitt ført under kostnader.

Hittil i år har drøyt en tredel av de ansatte i DinSide måttet gå.

Styreleder i DinSide, Kristin Skogen Lund, opplyser til digi.no at det ikke foreligger konkrete planer om ytterligere nedbemanning for å oppnå pluss i første kvartal neste år. DinSide er et heleid SOL-selskap.

- Vi følger utviklingen. Markedet bør ikke gå mer ned, og kostnadene vil eventuelt bli justert. Men per i dag har vi ingen konkrete planer om å kutte i DinSide, sier hun.

DinSide har, som de fleste andre nettsteder, måttet kutte tidligere i år: Flere oppsigelser i DinSide
Tre stillinger kuttes i DinSide
DinSide må femdoble salget

Til toppen