DinSide vant i Namsretten mot SOL

DinSide fikk medhold i Namsretten om rettighetene til kundedatabasen i konkurranse med SOL.

DinSide fikk medhold i Namsretten om rettighetene til kundedatabasen i konkurranse med SOL.

- Avgjørelsen var som ventet. Jeg synes på mange måter fremgangsmåten til SOL har vært underlig. De har prøvd å snike seg inn i retten og snike til seg auksjonskundene, sier ansvarlig redaktør Bernhard Steen i DinSide til digi.no.
Les om bakgrunnen for saken:
DinSide selger nettauksjon
Stadig uavklart mellom SOL og DinSide Auksjon
SOL-DinSide disputten: Her er SOL-stevningen
SOL prøvde å snike auksjonen inn bakveien
SOL-partner beklager konflikten
SOL: Ikke noe konkurranseforbud i avtalen
Tilbake til SOL uten partner på SinSide

- For oss viser kjennelsen det vi har påstått hele tiden; vi har oppført oss helt redelig. Det har vi prøvd hele tiden, og det er dét dommeren også har konkludert med. SOL har fremstilt det flere ganger slik at vi bryter avtalen med dem, men det holder vi ikke på med, sier Steen, som tipper SOL høyst sannsynlig kommer til å anke.

- Men jeg skal vel klare å sette av den nødvendige tiden som skal til, legger han til.

SOL saksøkte DinSide AS og QXL Auksjon Norge AS (tidligere DinSide Auksjon) med begjæring om midlertidig forføyning mot de to saksøkte, der SOL mellom annet forlangte at DinSide/QXL via e-post måtte innhente samtykke fra alle registrerte auksjonsbrukere om å overføre kundedataene til SOL.

SOL mente dessuten at DinSide/QXL i e-postutsendingen måtte be om brukernes samtykke til å bli medlem av SOLs nye auksjonstjeneste.

Namsretten mener at det "må være nokså klart at de saksøkte ikke vil kunne pålegges å kontakte allerede registrerte kunder med noen e-postmelding med slikt innhold som forlangt".

I kjennelsen heter det videre at det heller "ikke vil være mulig å utforme meldingen på en måte som ikke er konkurransemessig belastende for de saksøkte".

Namsretten mener også at det ved inngåelsen av samarbeidsavtalen mellom SOL og DinSide lå "nokså klart utenfor partenes forutsetninger" at SOL skulle kunne benytte disse kundedataene til konkurrerende auksjonsvirksomhet.

På det tredje spørsmålet - om SOL har krav på at kundene gis informasjon og avkreves en samtykkeerklæring som ikke gir SOL rett til å benytte dataene i auksjonsvirksomhet - har retten vært mer i tvil.

Dommer Lars Borge-Andersen har imidlertid falt ned på en konklusjon som sier at "dersom saksøkeren her har et krav som går lenger enn hva de saksøkte er villige til å imøtekomme frivillig, kan uenigheten på dette punkt ikke sies å representere noen slik "vesentlig skade eller ulempe" som er et vilkår for at det skal foreligge sikringsgrunn etter tvangsfullsbyrdelsesloven."

SOLs begjæring førte dermed ikke fram, men retten innrømmer å ha vært delvis i tvil, og har ikke tilkjent saksomkostninger.

Til toppen