Direct Connect - filmselskapenes nye skrekk

NeoModus' Direct Connect er en stigende stjerne innen fildeling over Internett, ikke minst fordi en stor del av det som tilbys er filmer rip-et fra DVD-plater. digi.no har sett nærmere på produktet.

NeoModus' Direct Connect er en stigende stjerne innen fildeling over Internett, ikke minst fordi en stor del av det som tilbys er filmer rip-et fra DVD-plater. digi.no har sett nærmere på produktet.

Etter Napsters "død" har det jevnlig dukket opp nye P2P-tjenester (peer-to-peer) på Internett, ikke minst fordi raske aksessmetoder til Internett begynner å bli utbredt blant privatpersoner, ihvertfall i utlandet. Blant de nyeste er Direct Connect, et system utviklet av NeoModus.

Direct Connect som tjeneste har en tredelt struktur. Hver bruker har en klient (1). Denne klienten kobles opp mot en hub (2), som igjen er registrert på en sentral server (3). Hvem som helst kan laste ned både klienten og hub-programvaren. Riktignok finnes de foreløpig kun for Windows, men plattformuavhengige utgaver av begge er under planlegging.

Som bruker av klienten kan du søke etter filer basert på filnavn, med filtreringsmuligheter på størrelse og filtype (for eksempel lyd, bilde, video, etc). Du kan også laste ned lister over alle filene en annen bruker deler med nettverket. Er du koblet opp mot Direct Connect med maskin med egen IP-adresse på Internett, kan du søke på tvers av alle hub-ene, samt få tilgang til filene til brukere som befinner seg på et lokalnett bak en ruter brannmur. Disse brukerne derimot, som må koble seg opp i såkalt passiv modus, har kun muligheten til å søke innenfor huben de er tilkoblet. De kan heller ikke få tilgang til filene til andre brukere som er koblet opp i passiv modus. Men selv for disse brukerne er filutvalget stort, men det avhenger selvsagt av hvor mange brukere huben de er tilkoblet har for øyeblikket.

Filoversikten (noe forminsket)
Når du som bruker har funnet en fil du ønsker å laste ned, trykker du på download-knappen. Da legges filen i en kø og lastes ned så snart brukeren som tilbyr filen har en ledig åpning (slot). Hver enkelt bruker kan selv velge hvor mange åpninger vedkommende vil tilby, avhengig av brukerens båndbredde. Det er jo slik at jo flere brukere som laster ned på en gang, desto mindre båndbredde får hver av dem. Spesielt brukere med lav opplastingshastighet, bør holde tallet lavt. Å laste ned med modemhastighet er ikke morsomt når man har kabelmodem, xDSL eller enda bedre. Båndbredden på nedlastingen er forøvrig veldig variabel fordi flertallet av brukerne nok har en asynkron løsning, det vil si kabelmodem eller ADSL. Men innimellom kan nedlastingshastigheten være riktig så hyggelig, det vil si flere hundre kilobits per sekund.


Direct Connect-klienten er rimelig intuitiv å bruke. Først åpner man en liste over tilgjengelige huber, velger en hub og får så listet alle brukerne som er tilkoblet denne huben. Så er det bare å begynne letingen. Men siden klienten fortsatt er på betastadiet (versjon 1.0 preview build 9), skjer det at den en gang i mellom gjør underlige ting. Ikke minst å bruke mye minne.

De fleste hubene har en begrensning på antall samtidige brukere, de største tar imot 500, men det er sjelden noe problem å komme inn hvis man forsøker en del ganger. Det dukker stadig opp nye huber, men hvis de ikke markedsføres gjennom en treffende beskrivelses, vil de nok forbli ubrukte. Per i dag finnes det én hub som framstår som norsk, mens det for eksempel finnes en rekke svenske og danske huber. Dette betyr ikke at du som norsk bruker ikke kan komme inn på disse hubene, kun at du kanskje ville ha fått bedre båndbredde under nedlastingen.

Hvis du velger å sette opp din egen hub, bør du selvsagt ha en maskin med fast og rask tilgang til Internett. Helst med fast IP-adresse, men det finnes tjenester som brukere med dynamisk tildelt IP-adresse kan benytte for å få dette til. Disse tjenestene kan også benyttes av brukere med fast IP-adresse, som ikke ønsker å avsløre sitt egentlige IP-nummer.

Hub-programvaren støtter brukerutviklede skript, blant annet for å filtrere ut uønskede brukere fra huben. Mange huber ønsker ikke brukere som ikke deler store mengder filer med de andre brukerne. En nedre grense på et par gigabytes er ikke uvanlig. Mange huber setter også minstekrav til brukerens båndbredde. Modem- og ISDN-brukere er ikke populære.

Ellers kan hub-eierne manuelt sperre tilgangen for brukere basert på IP-adressen.

Hva slags filer kan du da finne med Direct Connect? Det meste. Storparten av trafikken består nok av mer eller mindre nye filer med varierende kvalitet. Disse filene er gjerne mellom en halv og en hel gigabyte store. Kvaliteten kan være svært god hvis det er snakk om en DivX-kodet rip fra en DVD-plate, mens du i den andre enden av kvalitetsskalaen finner såkalte "screeners" gjerne er opptak fra en kinosal med et håndkamera. Disse er nok mest for dem som er spesielt interesserte i helt nye filmer. Likevel, flertallet av filmene er rippet fra DVD, noe som gjerne betyr betydelig bedre kvalitet enn originalfilmer på VHS, ikke minst når det gjelder lyden.


MP3-filer og original programvare florerer også, men det er fullt mulig å finne filer som er mer eller mindre lovlig å laste ned. Dette gjelder blant annet store bildesamlinger og private videoopptak.

Likevel, det er ingen tvil om at det er ulovlig nedlasting av filmer som er mest utbredt. Utvalget er stort og kraftig voksende. Da denne artikkelen ble skrevet var antallet påloggete brukere godt over 13.000, mens mengden tilgjengelig data var drøyt 200 terabytes, det vil si mer enn 300.000 vanlige CD-plater (tallene oppdateres jevnlig på NeoModus' nettsted).

Både Direct Connect og hub-programvaren kan lastes gratis ned fra NeoModus' nettsted.

Til toppen