- Direkte feil og logisk vranglås

Martin Bekkelund slår tilbake mot Software Innovation.

Friprogsenteret, her representert ved bygget der de holder til ved Papirbredden i Drammen, er sterkt uenig i fremstillingen av  fri programvare som en «monopolfelle».
Friprogsenteret, her representert ved bygget der de holder til ved Papirbredden i Drammen, er sterkt uenig i fremstillingen av fri programvare som en «monopolfelle».

Martin Bekkelund slår tilbake mot Software Innovation.

Halvor Walla, direktør for strategi, produkt og marked i Software Innovation, sier ifølge digi.no at «Friprog er en langt farligere monopolfelle». Walla og jeg har åpenbart forskjellig oppfatning av ordet monopol.

I intervjuet torsdag denne uken bekrefter han at myter fra 90-tallet fortsatt eksisterer i enkelte deler av norsk IT-bransje. Det må vi gjøre noe med.

Til digi.no uttaler Walla blant annet at

«Som kunde ville jeg vært langt mer bekymret for låsingen til konsulenter som baserer løsningene de leverer på open source. Da låser du deg veldig til de enkeltkonsulentene som har vært med å utvikle løsningene. Det tror jeg er en langt farligere monopolfelle å være i.»

Uttalelsen inneholder antakelser som baserer seg på myter og dogmer fra en helt annen tid.

Martin Bekkelund er seniorrådgiver i Nasjonalt senter for fri programvare (friprogsenteret).
Martin Bekkelund er seniorrådgiver i Nasjonalt senter for fri programvare (friprogsenteret).

Uavhengig av hvorvidt man leverer fri eller lukket programvare, er det helt riktig at man som kunde gjør seg avhengig av konsulentene som utvikler løsningen. Men for en kunde er

poenget med fri programvare nettopp at man skal redusere denne leverandøravhengigheten.

Walla indikerer med sin uttalelse at det ikke finnes et leverandørmarked for fri programvare. Et manglende leverandørmarked for fri programvare var et problem på 1990-tallet. I dag bruker eller leverer de fleste seriøse aktører i IT-bransjen fri programvare.

Det er ikke bare en logisk vranglås, det er direkte feil. Får du noen til å utvikle fri programvare for deg, eller tar i bruk en eksisterende løsning, sitter du med full kontroll over løsningen — du bestemmer hvem som skal levere tjenester til deg og du eier løsningen selv. Walla må derfor forklare meg hvorfor han mener at mer frihet og eierskap til løsningene resulterer i en monopolsituasjon. Det er ikke bare en logisk vranglås, det er direkte feil.

Software Innovation leverer NOARK-kompatible saks- og arkivsystemer. Løsningene de leverer er basert på lukket programvare. Har du en løsning fra Software Innovation som du er fornøyd med, men hvor du er misfornøyd med Software Innovation som leverandør? Synd for deg, for skal du sparke ut Software Innovation tar Walla med seg løsningen idet han går ut døra. Det er hva man kaller en monopolsituasjon.

Software Innovation er også partner av en av verdens største leverandører av lukket

programvare. Når Walla snakker om frihet til å velge har han en snever tolkning av ordet

valgfrihet. for det eneste man som kunde kan velge blant, er produktene fra denne ene

leverandøren. Omtrent som Henry Fords klassiske uttalelse «En kunde kan få sin bil i den

fargen han ønsker, så lenge fargen er sort.».

    Les også:

Til toppen