Direkte mellom Washington og Moskva

Russland skjøt idag opp en kommunikasjonssatellitt som skal sikre en av flere direktelinjer mellom styresmaktene i Det hvite hus i Washington og Kreml i Moskva.

Russland skjøt idag opp en kommunikasjonssatellitt som skal sikre en av flere direktelinjer mellom styresmaktene i Det hvite hus i Washington og Kreml i Moskva.

Satellitten er av typen Molniya-3 og skal gå i bane vel 41.000 kiliometer over bakken. Satellitten erstatter en eldre Molniya og skal sørge for en av de mange direkte telefonlinjene mellom Det hvite hus i Washington og Kreml i Moskva.

I tillegg skal Molniya-3 sørge for at også andre kan ringe mellom de to statene, samt overføring radio og TV-progammer beregnet på det russiske markedet.

Til toppen