Direktoratet for nødkommunikasjon legges ned

– Avbyråkratisering.

Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett blir lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Arkivfoto fra en DNK-øvelse.
Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett blir lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Arkivfoto fra en DNK-øvelse. (Bilde: DNK)

– Avbyråkratisering.

  • Nødnett

Regjeringen legger ned Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og overfører ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB).

Etter planen skal DNKs ansvar og funksjoner overføres til DSB 1. mars 2017.

Justis- og beredskapsdepartementet forventer synergieffekter for bedre samfunnssikkerhet som følge av omorganiseringen.

Reduksjon av antall direktorater bidrar til forenkling og avbyråkratisering, skriver departementet i en pressemelding.

Kommentarer (7)

Kommentarer (7)
Til toppen