Direktørskifter i Alcatel

Kjell-Erik Tenold (36) går til heltidsstilling som divisjonsdirektør i Alcatel Distribusjon, men fortsetter fortsetter som divisjonsdirektør i Alcatel Distribusjon, avdeling Tele- og Datacom. I tillegg får han ansvaret for selskapets nye satsingsområde, Divisjon Service og tjenester.

Kjell-Erik Tenold (36) går til heltidsstilling som divisjonsdirektør i Alcatel Distribusjon, men fortsetter fortsetter som divisjonsdirektør i Alcatel Distribusjon, avdeling Tele- og Datacom. I tillegg får han ansvaret for selskapets nye satsingsområde, Divisjon Service og tjenester.

Kjell-Erik Tenold (36) blir nå divisjonsdirektør i Alcatel Distribusjon på heltid. Han slutter som adm. direktør i Alcatel

Distribusjons datterselskap Brinchmann & Co., men fortsetter som divisjonsdirektør i Alcatel Distribusjon, avdeling Tele- og Datacom. I tillegg får han ansvaret for selskapets nye satsingsområde, Divisjon Service og tjenester.

Kjell Erik Tenold er utdannet elektroingeniør og markedsøkonom. Han har hatt flere lederstillinger i databransjen, og begynte i Alcatel for tre år siden. Siden januar 1995 har 36-åringen vært adm. direktør i Alcatel Distribusjons datterselskap Brinchmann & Co., samtidig som han har vært divisjonsdirektør for Tele- og Datacom.

Alcatel Distribusjon etablerer nå tre sentrale produktdivisjoner med resultatansvar på tvers av de fire hoveddatterselskapene. Disse er Brinchmann & Co., Stavanger Elektro & Telecom, Ringkjøb og Teknisk Industri.

De tre produktdivisjonene er Elektro, Tele- og Datacom og Divisjon Service og tjenester. Divisjonen er et nytt strategisk satsingsområde for Alcatel i Norge. Det omfatter tjenester og drift i andre bedrifters telekom- og datakommunikasjonsnett.

Knut Ole Tande (34) blir ny administrerende direktør i Alcatel Distribusjons datterselskap Brinchmann & Co. Han er nå salgsdirektør i samme selskap. Tande overtar stillingen etter Kjell-Erik Tenold, som nå trer inn i andre viktige funksjoner i konsernet.

Tande er utdannet telematikkingeniør og bedriftsøkonom. Han har erfaring fra tele- og datakombransjen. De siste årene har Tande hatt lederstillinger i Alcatel Telecom og Alcatel Distribusjon.

Til toppen