Diskusjonsforum ber Kredittilsynet holde seg unna

Det er IP-adressene som er nøkkelen til å oppspore kriminalitet på aksjemarkedet via Internett. På grunn av at diskusjonsfora faller inn under Teleloven, nekter disse å utlevere IP-adresser til Kredittilsynet. Avgjørelsen ligger nå hos Samferdselsdepartementet.

Det er IP-adressene som er nøkkelen til å oppspore kriminalitet på aksjemarkedet via Internett. På grunn av at diskusjonsfora faller inn under Teleloven, nekter disse å utlevere IP-adresser til Kredittilsynet. Avgjørelsen ligger nå hos Samferdselsdepartementet.

- Vi mener at Kredittilsynet ikke har rett til å hente IP-adresser fra oss, sier Svend Egil Larsen, ansvarlig for websatsingen til Norge-iNvest, til digitoday.no.

- Kredittilsynet var i kontakt med oss i fjor vedrørende innsideinformasjon i Sensonor og "offentliggjørelsen" av Røkkes kjøp i Kværner som ble lagt på StockTalk. Det var mye frem og tilbake før Jon Bing konkluderte med at nettsted som StockTalk kommer inn under Post- og teleloven, og vi har således ingen opplysningsplikt overfor Kredittilsynet. Det betyr at vi ikke utleverer IP-adresser til Kredittilsynet, sier Larsen til digitoday.no.

På oppdrag fra Norge-iNvest.no (tidligere Sol Børs) har professor Jon Bing gått gjennom jussen på dette området. Han er klinkende klar i sin dom. StockTalk, Norges mest populære diskusjonsforum for aksjer på Internett, er en teletjeneste, som følgelig faller innunder teleloven.

Dette har falt Kredittilsynet tungt for brystet. Tilsynet ønsker at de selv kan kreve IP-adresser, og kreve at Internett-leverandører oppgir identiteten til den som sitter "bak" denne IP-adressen.

I et brev datert 7. juli i fjor ba Kredittilsynet Post- og teletilsynet om at alle sider rundt denne lovgivningen belyses på nytt. Kredittilsynet ønsker at de kan få innsyn og hjemmel til å hente ut informasjon om identiteten til brukere av tjenester som StockTalk.
Men ting tar tid. Overfor digitoday sier Post- og teletilsynet at de besvarte spørsmålene, men Kredittilsynet sendte brev tilbake med ytterligere spørsmål. Nå har Post- og teletilsynet sparket ballen over til Samferdselsdepartementet, og Jan Bjørnsen i Kredittilsynet sier til digitoday.no at en redegjørelse ventes innen kort tid.


- Vi må få dette på det rene før vi eventuelt kan gå videre, sier Bjørnsen.

- Blant annet må vi få rede på ISP-aktørenes opplysningsplikt da vi trenger informasjon om identiteten til personen bak IP-nummeret.

Etter det digitoday.no forstår inneholder brevet til Samferdselesdepartementet en bønn om at Kredittilsynet må få adgang til å hente inn slik informasjon.

Til toppen