Disney forsøker ny antipirat-løsning

Mange anmeldereksemplarer av film blir kopiert og spres til alle som vil ha. Dette vil Disney ha en slutt på.

Mange anmeldereksemplarer av film blir kopiert og spres til alle som vil ha. Dette vil Disney ha en slutt på.

Walt Disney Studios har tatt i bruk en løsning fra Cinea, et datterselskap av Dolby Laboratories, som ved hjelp av kryptering skal hindre piratkopiering av film som sendes ut til filmanmeldere og jurymedlemmer i forbindelse med filmpriser.

Løsningen tar i bruk kopisperre- og kopisporingsteknikker i spesielle DVD-er, som bare kan spilles på en såkalt S-VIEW DVD-spiller.

I samarbeid med the Academy of Motion Picture Arts and Sciences og British Academy of Film and Television Arts, har Cinea distribuert modellen SV300 av S-VIEW DVD-spilleren til nærmere 12.000 stemmeberettiget medlemmer. Spilleren fungerer i praksis som en vanlig DVD-spilleren, bortsett fra brukeren må kontakte Cinea for å registrere den i sitt navn.

Cinea krypterer hver plate med en unik kode for det enkelte medlem. Platen vil kun kunne spilles av i den spilleren medlemmet har fått utdelt. På grunn av krypteringen kan platen ikke spilles av ved hjelp av en vanlig DVD-spiller eller med en datamaskin.

Svært mange piratkopier av film som blant annet distribueres på nettet, stammer fra DVD-plater som er blitt delt ut til medlemmer av filmjuryer. Spesielt gjelder dette de tidligste piratkopiene, som ikke sjelden er tilgjengelige på nettet allerede før filmen har hatt premiere.

Til toppen